Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego stacji bazowej AirPort

Aby uaktualnić stację bazową AirPort Time Capsule, AirPort Extreme lub AirPort Express, użyj Narzędzia AirPort.

Apple co jakiś czas udostępnia uaktualnienia oprogramowania sprzętowego, które poprawiają działanie, poziom zabezpieczeń i funkcjonalność urządzeń AirPort. Oto jak upewnić się, że używana stacja bazowa jest aktualna.

Zanim rozpoczniesz

 • Upewnij się, że stacja bazowa oraz komputer Mac lub urządzenie z systemem iOS (iPhone, iPad lub iPod touch) są podłączone do Internetu.
 • Jeśli stacja bazowa wykonuje backup Time Machine lub udostępnia dysk twardy w sieci, upewnij się, że żadne z urządzeń nie korzysta obecnie z tego dysku. Uaktualnienie stacji bazowej AirPort sprawia, że staje się ona tymczasowo niedostępna (łącznie z usługami sieciowymi).

Ponowne uruchamianie stacji bazowej

Otwórz Narzędzie AirPort na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ponownie uruchomić stację bazową. Jeśli masz więcej niż jedną stację bazową, podstawową stację bazową ponownie uruchom jako ostatnią.


Narzędzie AirPort przedstawia graficzny schemat sieci Wi-Fi i wszelkich połączonych z nią stacji bazowych. Podstawowa stacja bazowa (na przykład o nazwie Dom) jest podłączona do Internetu za pośrednictwem modemu lub routera. 
 

 1. W Narzędziu AirPort wybierz stację bazową, a następnie wprowadź hasło stacji bazowej, jeśli pojawi się monit.
 2. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Stacja bazowa > Uruchom ponownie na pasku menu. 
 3. Na urządzeniach z systemem iOS stuknij stację bazową w Narzędziu AirPort, a następnie stuknij kolejno opcje Edycja > Zaawansowane > Uruchom ponownie.

Jeśli nie możesz ponownie uruchomić stacji bazowej przy użyciu Narzędzia AirPort, odłącz stację bazową od zasilania na kilka sekund, a następnie podłącz ją z powrotem.

Sprawdzanie uaktualnień oprogramowania sprzętowego

 1. Po ponownym uruchomieniu stacji bazowej wybierz stację bazową w Narzędziu AirPort, aby wyświetlić jej szczegóły. Jeśli masz więcej niż jedną stację bazową, zacznij od stacji najdalszej od podstawowej stacji bazowej.
 2. Na komputerze Mac pole ze szczegółami urządzenia zawiera przycisk Uaktualnij, gdy dostępne jest uaktualnienie. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby zainstalować uaktualnienie.
 3. Na urządzeniach z systemem iOS ekran szczegółów zawiera plakietkę z liczbą obok opcji Wersja, gdy dostępne jest uaktualnienie. Stuknij opcję Wersja, a następnie stuknij pozycję Pobierz i zainstaluj.
 4. Po zainstalowaniu uaktualnienia nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie stacji bazowej. Powtórz te czynności dla pozostałych używanych stacji bazowych. Podstawową stację bazową uaktualnij jako ostatnią.

Najnowsze uaktualnienia

Stacja bazowa Najnowsze oprogramowanie sprzętowe* Jak pobrać i zainstalować to oprogramowanie sprzętowe

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

Wersja 7.9.1
 • Komputer Mac: użyj Narzędzia AirPort 6.3.2 lub nowszego, które znajduje się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje**.
 • Urządzenia z systemem iOS: użyj Narzędzia AirPort 1.3.4 lub nowszego dla systemu iOS 7.1 lub nowszego.

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

Wersja 7.8.1
 • Komputer Mac: użyj Narzędzia AirPort 6.3.2 lub nowszego, które znajduje się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje**.
 • Urządzenia z systemem iOS: użyj Narzędzia AirPort 1.3.4 lub nowszego dla systemu iOS 7.1 lub nowszego.
 • Komputer PC: użyj Narzędzia AirPort 5.6.1 dla systemu Windows 7.
AirPort Express 802.11n Wersja 7.8
 • Komputer Mac: użyj Narzędzia AirPort 6.3.2 lub nowszego, które znajduje się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje**.
 • Urządzenia z systemem iOS: użyj Narzędzia AirPort 1.3.4 lub nowszego dla systemu iOS 7.1 lub nowszego.

AirPort Express
(oryginalna)

 

Wersja 6.3

 

* Tylko informacje. Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie sprzętowe, użyj Narzędzia AirPort.
** Na komputerach Mac z systemem OS X Mountain Lion lub Lion użyj Narzędzia AirPort 6.3.1. Na komputerach z systemem Snow Leopard lub Leopard użyj Narzędzia AirPort 5.6.1, które obsługuje modele 802.11n oraz oryginalne stacje bazowe AirPort Express.

Więcej informacji

 • Dowiedz się, jak sprawdzić występowanie problemów z siecią Wi-Fi na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS.
 • Niektóre funkcje stacji bazowej są dostępne tylko w przypadku administrowania siecią Wi-Fi przy użyciu najnowszego systemu operacyjnego dla komputera Mac lub urządzenia z systemem iOS.
 • Jeśli jakieś urządzenie sieciowe nie jest zgodne z uaktualnionym oprogramowaniem sprzętowym, możesz mieć możliwość ponownej instalacji starszej wersji oprogramowania. Na komputerze Mac kliknij daną stację bazową w Narzędziu AirPort, a następnie kliknij numer wersji oprogramowania sprzętowego, trzymając naciśnięty klawisz Option. Na urządzeniu z systemem iOS stuknij stację bazową w Narzędziu AirPort, a następnie wybierz kolejno opcje Wersja > Starsze wersje.
Data publikacji: