Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące i inne funkcje telefoniczne na telefonie iPhone

Telefon iPhone obsługuje funkcje takie jak połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń i połączenia konferencyjne. Jednak niektóre z nich działają inaczej w sieciach GSM i CDMA.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Sposób włączania i używania tych funkcji różni się w zależności od technologii stosowanej przez operatora sieci komórkowej (GSM lub CDMA):

Funkcja iPhone (sieci GSM) iPhone (sieci CDMA) Notatki
Przekazywanie połączeń Włączanie i wyłączanie na:
Ustawienia > Telefon.
Aby uzyskać informacje dotyczące używania funkcji przekazywania połączeń, skontaktuj się ze swoim operatorem. Aby dowiedzieć się, czy funkcja przekazywania połączeń jest włączona, poszukaj tej ikony  na pasku stanu.
Połączenia oczekujące Włączanie i wyłączanie na:
Ustawienia > Telefon.
Aby uzyskać informacje dotyczące używania funkcji połączeń oczekujących, skontaktuj się ze swoim operatorem.  
Identyfikator dzwoniącego Włączanie i wyłączanie na:
Ustawienia > Telefon.
Aby uzyskać informacje dotyczące używania identyfikatora wywołującego, skontaktuj się ze swoim operatorem.  
Połączenia konferencyjne Obsługuje do pięciu jednoczesnych połączeń. Obsługuje do dwóch jednoczesnych połączeń. W sieciach CDMA dodawanie połączeń, ich łączenie lub przełączanie się między nimi jest w niektórych sytuacjach niemożliwe. Funkcja VoLTE może blokować niektóre opcje połączeń konferencyjnych. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika telefonu iPhone.
Wybieranie miękkiej pauzy Stuknij i przytrzymaj przycisk * podczas wybierania numeru. Podczas edytowania numeru kontaktu stuknij symbole +*#, a następnie stuknij opcję „pauza”. W wyniku tego działania do numeru telefonu zostanie wprowadzony znak „,”, a telefon odczeka kilka sekund przed wybraniem kolejnych cyfr.
Wybieranie twardej pauzy Podczas wybierania numeru stuknij i przytrzymaj symbol #. Podczas edytowania numeru kontaktu stuknij symbole +*#, a następnie stuknij opcję „czekaj”. W wyniku tego działania do numeru telefonu zostanie wprowadzony znak „;”, a telefon odczeka na stuknięcie przez użytkownika przycisku Łącz przed wybraniem kolejnych cyfr.
Zawieszanie połączeń Stuknij i przytrzymaj opcję Wycisz. Nie dotyczy Sieci CDMA nie oferują możliwości zawieszania połączeń.

 

Data publikacji: