Sieci komórkowe danych

Dowiedz się więcej o sieciach komórkowych danych GSM, CDMA i LTE.

Jeśli sieć Wi-Fi nie jest dostępna, telefon iPhone i iPada (Wi-Fi + Cellular) można połączyć z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej danych. 

Wybierz technologię sieci operatora poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości i funkcji sieci komórkowej danych, włącznie z następującymi informacjami:

  • Typy sieci
  • Ikony paska stanu
  • Czy na telefonie iPhone obsługiwane jest jednoczesne przesyłanie głosu i danych

Sieci GSM

Sieci GSM obsługują jednoczesne przesyłanie głosu i danych na telefonie iPhone podczas korzystania z połączenia UMTS.

Sieć komórkowa Ikona stanu Jednoczesne
przesyłanie głosu/danych
Notatki
UMTS 4G Tak Pojawia się w czasie połączenia z szybką siecią AT&T lub T-Mobile w Stanach Zjednoczonych.
UMTS 3G Tak  
EDGE E Nie Odbieranie połączeń telefonicznych podczas transferu danych za pomocą sieci komórkowej danych jest w niektórych przypadkach niemożliwe.*
GPRS ° Nie
*Jeśli nie możesz odebrać połączenia, zostanie ono natychmiast przekazane do poczty głosowej.

Sieci CDMA

Sieci CDMA nie obsługują jednoczesnego przesyłania głosu i danych na telefonie iPhone

Sieć komórkowa Ikona stanu Jednoczesne
przesyłanie głosu/danych
Notatki
EV-DO 3G Nie Odbieranie połączeń telefonicznych podczas transferu danych za pomocą sieci komórkowej danych jest możliwe.
1xRTT 1x Nie Odbieranie połączeń telefonicznych podczas transferu danych za pomocą sieci komórkowej danych jest w niektórych przypadkach niemożliwe.*
*Jeśli nie możesz odebrać połączenia, zostanie ono natychmiast przekazane do poczty głosowej.

Sieci LTE

Z połączenia LTE można korzystać u obsługiwanych operatorów LTE na telefonie iPhone 5 lub nowszym oraz iPadzie (3. generacji) Wi-Fi + Cellular lub nowszym. Dowiedz się więcej o wsparciu operatorów sieci komórkowych i obsługiwanych przez nich funkcjach na telefonie iPhone.

Sieć komórkowa Ikona stanu Jednoczesne
przesyłanie głosu/danych
Notatki
LTE LTE Tak  
4G 4G Tak Ikona 4G może też wskazywać na połączenie UMTS w niektórych sieciach GSM, między innymi w szybkiej sieci AT&T i T-Mobile w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.
Jednoczesne przesyłanie głosu i danych LTE jest możliwe w przypadku używania funkcji VoLTE. Jeśli operator lub sieć nie obsługuje funkcji VoLTE, telefon iPhone może do transferu danych podczas rozmów używać sieci 3G. Aby uzyskać więcej informacji o jednoczesnym przesyłaniu głosu i danych, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Więcej informacji

Do używania sieci komórkowej danych jest wymagany aktywny abonament telefoniczny lub pakiet internetowy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Sieci komórkowe danych mogą nie być dostępne w każdym miejscu, a szybkość połączenia z siecią i jej dostępność mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Sprawdź zasięg sieci operatora na danym obszarze, aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi.  Dowiedz się więcej o wsparciu operatorów sieci komórkowych i obsługiwanych przez nich funkcjach na telefonie iPhone.

Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem sieci swojego operatora, możesz uzyskać dostęp do Internetu, korzystając z usług innego operatora sieci komórkowej. Aby użyć sieci innego operatora, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa i włącz opcję Roaming danych. Mogą obowiązywać opłaty za roaming. Aby uniknąć opłat za roaming danych, upewnij się, że funkcja Roaming danych jest wyłączona. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Podczas korzystania z sieci komórkowej danych, która nie obsługuje jednoczesnej komunikacji głosowej i przesyłania danych, przychodzące lub wychodzące połączenia telefoniczne powodują przerwanie transmisji danych w sieci komórkowej do momentu zakończenia połączenia. Nie wpływa to na łączność Wi-Fi.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: