Blokowanie numerów telefonu, kontaktów i adresów e-mail na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na urządzeniu możesz blokować numery telefonu, kontakty i adresy e-mail. Możesz też filtrować wiadomości iMessage od nieznanych nadawców i zgłaszać wiadomości iMessage, które wyglądają na spam lub niechcianą komunikację.

Blokowanie numeru telefonu, kontaktu lub adresu e-mail

Istnieje kilka sposobów blokowania numerów telefonu, kontaktów i adresów e-mail.

Telefon

W widoku Ostatnie w aplikacji Telefon stuknij przycisk Informacje przycisk Informacje obok numeru telefonu lub kontaktu, który chcesz zablokować. Przewiń w dół, a następnie stuknij opcję Blokuj tę osobę.

FaceTime

W aplikacji FaceTime stuknij przycisk Informacje przycisk Informacje obok numeru telefonu, kontaktu lub adresu e-mail, który chcesz zablokować. Przewiń w dół, a następnie stuknij opcję Blokuj tę osobę.

Wiadomości

W aplikacji Wiadomości otwórz rozmowę, stuknij kontakt na górze rozmowy, a następnie stuknij przycisk Informacje szary przycisk informacji. Stuknij przycisk Informacje niebieski przycisk informacji z ikoną osoby w środku, przewiń w dół, a następnie stuknij opcję Blokuj tę osobę.

Mail

W aplikacji Mail otwórz wiadomość e-mail od kontaktu, który chcesz zablokować, a następnie stuknij u góry kontakt. Stuknij opcję Blokuj wybrany kontakt.

Gdy zablokujesz numer telefonu lub kontakt, zablokowana osoba nadal może zostawiać Ci pocztę głosową, ale nie otrzymasz w związku z tym żadnych powiadomień. Wysyłane lub odbierane wiadomości nie będą dostarczane. Zablokowane kontakty nie otrzymują informacji o zablokowaniu połączenia lub wiadomości. Gdy zablokujesz adres e-mail w aplikacji Mail, zostanie on przeniesiony do folderu Kosz. Blokowanie adresów e-mail działa na wszystkich urządzeniach firmy Apple.

Możesz również włączyć ustawienia blokowania niechcianych połączeń telefonicznych.


Zarządzanie zablokowanymi numerami telefonu, kontaktami oraz adresami e-mail

Aby wyświetlić numery telefonu, kontakty i adresy e-mail zablokowane w aplikacji Telefon, FaceTime, Wiadomości lub Mail:

Telefon

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon i stuknij pozycję Zablokowane kontakty, aby wyświetlić listę.

FaceTime

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime. W obszarze Połączenia stuknij opcję Zablokowane kontakty.

Wiadomości

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości. W obszarze SMS/MMS stuknij opcję Zablokowane kontakty.

Mail

Wybierz opcje Ustawienia > Mail. W menu Wątkowanie stuknij opcję Zablokowane.


Na tych ekranach możesz dodawać lub usuwać zablokowane numery telefonu, kontakty lub adresy e-mail.

Aby dodać kontakt z aplikacji Telefon, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Zablokowane kontakty, przewiń do dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Dodaj nowy. Następnie stuknij kontakt, który chcesz zablokować. Aby dodać kontakt z aplikacji Wiadomości lub FaceTime, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > FaceTime i stuknij opcję Zablokowane kontakty. Następnie przewiń do dołu, stuknij opcję Dodaj nowy i wybierz kontakt, który chcesz zablokować. Aby dodać kontakt z aplikacji Mail, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mail i stuknij opcję Zablokowane. Przewiń do dołu, stuknij opcję Dodaj nowy i wprowadź kontakt, który chcesz zablokować. Aby odblokować numer telefonu, kontakt lub adres e-mail, przesuń palcem w lewo po wybranej pozycji i stuknij opcję Odblokuj.


Filtrowanie wiadomości od nieznanych nadawców

Możesz odfiltrować wiadomości od osób, których nie masz zachowanych w aplikacji Kontakty.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak filtrować nieznanych nadawców.

Aby odfiltrować wiadomości, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i włącz opcję Filtruj nieznanych nadawców.

Telefon iPhone wyświetlający przefiltrowaną wiadomość

W aplikacji Wiadomości stuknij opcję Filtry , a następnie stuknij opcję Nieznani nadawcy. Nie będziesz otrzymywać powiadomień o tych wiadomościach.


Zgłaszanie spamu lub niechcianej wiadomości w aplikacji Wiadomości

Używając aplikacji Wiadomości, możesz zgłaszać wiadomości iMessage, które wydają się być spamem lub niechcianą komunikacją. Jeśli otrzymasz wiadomość iMessage od osoby, której nie masz zachowanej w aplikacji Kontakty, pod wiadomością będzie widoczne łącze Zgłoś jako niechciane.

Telefon iPhone na którym pokazano, jak zgłosić niechciane wiadomości w aplikacji Wiadomości

Stuknij opcję Zgłoś jako niechciane, a następnie stuknij opcję Usuń i zgłoś jako niechciane. Aplikacja Wiadomości przekaże dane nadawcy i wiadomość do Apple oraz usunie wiadomość z urządzenia. Usunięcia wiadomości nie można cofnąć.

Zgłoszenie niechcianej poczty nie powoduje zablokowania nadawcy możliwości wysłania kolejnych wiadomości. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości, musisz zablokować kontakt.

Aby zgłosić wiadomości SMS i MMS, skontaktuj się ze swoim operatorem.


Więcej informacji

Data publikacji: