Blokowanie numerów telefonu i kontaktów na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

System iOS oferuje funkcję blokowania kontaktów i numerów telefonu na urządzeniu. Możesz też filtrować wiadomości iMessage od nieznanych nadawców i zgłaszać wiadomości iMessage, które wyglądają na spam lub niechcianą komunikację.

Blokowanie numeru telefonu lub kontaktu

Numer telefonu lub kontakt można zablokować na jeden z poniższych sposobów.

Telefon

W widoku Ostatnie w aplikacji Telefon stuknij ikonę ikona informacji obok numeru telefonu lub kontaktu, który chcesz zablokować. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję Blokuj tę osobę.

FaceTime

W aplikacji FaceTime stuknij ikonę ikona informacji obok numeru telefonu lub kontaktu, który chcesz zablokować. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję Blokuj tę osobę.

Wiadomości

W aplikacji Wiadomości otwórz rozmowę, stuknij kontakt na górze rozmowy, a następnie stuknij ikonę ikona informacji. Stuknij nazwę lub numer telefonu, przewiń w dół ekran Informacje i stuknij opcję Blokuj tę osobę.
 

Gdy zablokujesz numer telefonu lub kontakt, zablokowana osoba nadal może zostawiać Ci pocztę głosową, ale nie otrzymasz w związku z tym żadnych powiadomień. Wysyłane lub odbierane wiadomości nie będą dostarczane. Zablokowane kontakty nie otrzymują informacji o zablokowaniu połączenia lub wiadomości.

Do wykrywania i blokowania spamujących połączeń telefonicznych możesz używać aplikacji innych firm.


Zarządzanie zablokowanymi numerami telefonu i kontaktami

Aby sprawdzić, które numery i kontakty zostały zablokowane w aplikacji Telefon, FaceTime lub Wiadomości:

Telefon

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Blokowanie i identyfikacja połączeń.

FaceTime

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > FaceTime > Blokowane.

Wiadomości

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości > Blokowane.


Na tych ekranach możesz dodawać kolejne osoby do listy zablokowanych albo odblokowywać kontakty lub numery telefonu. 

Aby dodać kontakt w aplikacji Telefon, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Blokowanie i identyfikacja połączeń > Blokuj kontakt. Następnie stuknij kontakt, który chcesz zablokować. Aby dodać kontakt w aplikacji Wiadomości lub FaceTime, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości lub Ustawienia > FaceTime, przewiń w dół i stuknij opcję Blokowane, stuknij opcję Dodaj nowy, a następnie stuknij kontakt, który chcesz zablokować. Aby odblokować kontakt lub numer telefonu, przesuń palcem w lewo po numerze, a następnie stuknij opcję Odblokuj.


Filtrowanie wiadomości iMessage od nieznanych nadawców

Wiadomości iMessage od osób, których nie masz zachowanych w aplikacji Kontakty, możesz odfiltrować.

filtrowanie nieznanych nadawców

Aby odfiltrować wiadomości iMessage, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i włącz opcję Filtruj nieznanych nadawców.

Nieznani nadawcy

W aplikacji Wiadomości pojawi się nowa karta Nieznani nadawcy, ale nie będziesz otrzymywać powiadomień o tych wiadomościach iMessage.


Zgłaszanie spamu lub niechcianej wiadomości w aplikacji Wiadomości

Używając aplikacji Wiadomości, możesz zgłaszać wiadomości iMessage, które wydają się być spamem lub niechcianą komunikacją. Jeśli otrzymasz wiadomość iMessage od osoby, której nie masz zachowanej w aplikacji Kontakty, pod wiadomością będzie widoczne łącze Zgłoś jako niechciane.

Zgłaszanie spamu lub niechcianej wiadomości

Stuknij opcję Zgłoś jako niechciane, a następnie stuknij opcję Usuń i zgłoś jako niechciane. Aplikacja Wiadomości przekaże dane nadawcy i wiadomość do Apple oraz usunie wiadomość z urządzenia. Usunięcia wiadomości nie można cofnąć.

Zgłoszenie niechcianej poczty nie powoduje zablokowania nadawcy możliwości wysłania kolejnych wiadomości. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości, musisz zablokować kontakt.

Aby zgłosić wiadomości SMS i MMS, skontaktuj się ze swoim operatorem.


Więcej informacji

Data publikacji: