Korzystanie z wyświetlacza Humanware BrailleNote Apex z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Humanware BrailleNote Apex z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Polecenia z tego artykułu działają w przypadku następujących wyświetlaczy:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Klawisz naciskany kciukiem 1
Przejście do następnego elementu Klawisz naciskany kciukiem 4
Aktywowanie przycisku Początek Klawisz naciskany kciukiem 2 + Klawisz naciskany kciukiem 3

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Aktywowanie klawisza wysuwania Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 3
Aktywowanie klawisza Delete Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 2
Aktywowanie klawisza Return Klawisz naciskany kciukiem 3 + Klawisz naciskany kciukiem 4
Włączenie lub wyłączenie kurtyny Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Klawisz naciskany kciukiem 2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Klawisz naciskany kciukiem 3

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: