Korzystanie z wyświetlacza Humanware BrailleNote Apex z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Humanware BrailleNote Apex z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Polecenia z tego artykułu działają w przypadku następujących wyświetlaczy:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Klawisz naciskany kciukiem 1
Przejście do następnego elementu Klawisz naciskany kciukiem 4
Aktywowanie przycisku Początek Klawisz naciskany kciukiem 2 + Klawisz naciskany kciukiem 3

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Aktywowanie klawisza wysuwania Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 3
Aktywowanie klawisza Delete Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 2
Aktywowanie klawisza Return Klawisz naciskany kciukiem 3 + Klawisz naciskany kciukiem 4
Włączenie lub wyłączenie kurtyny Klawisz naciskany kciukiem 1 + Klawisz naciskany kciukiem 4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Klawisz naciskany kciukiem 2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Klawisz naciskany kciukiem 3

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: