Używanie monitora brajlowskiego MDV MB408L z funkcją VoiceOver

Podczas korzystania z monitora brajlowskiego MDV MB408L z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu W lewo
Przejście do następnego elementu  W prawo
Aktywowanie przycisku Początek F5
Przejście do paska stanu F7
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny F8
Przejście do pierwszego elementu F4
Przejście do ostatniego elementu F3

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła W górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła W dół
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła Klawisz w górę + Shift
Wybranie następnej pozycji pokrętła Klawisz w dół + Shift

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia F9
Czytanie strony od zaznaczonego elementu F2
Czytanie strony od góry F1

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Klawisz lewy + Shift lub F5
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Klawisz prawy + Shift lub F0

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą najczęstszych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: