Korzystanie z wyświetlacza Humanware Brailliant z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Humanware Brailliant z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych można używać na poniższych modelach wyświetlacza Humanware Brailliant:

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Joystick w lewo lub D1
Przejście do następnego elementu Joystick w prawolub D4
Przewinięcie w lewo o jedną stronę D2 + D4 + D6
Przewinięcie w prawo o jedną stronę D1 + D3 + D5
Przewinięcie w górę o jedną stronę D3 + D4 + D5 + D6
Przewinięcie w dół o jedną stronę D1 + D4 + D5 + D6
Aktywowanie przycisku Początek D1 + D2 + D5
Przejście do paska stanu D2 + D3 + D4
Przejście do centrum powiadomień D4 + D6
Przejście do centrum sterowania D2 + D5
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny D1 + D2
Przejście do pierwszego elementu D1 + D2 + D3
Przejście do ostatniego elementu D4 + D5 + D6
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy D3 + D4

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w górę lub D3
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w dół lub D6
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła D2 + D3
Wybranie następnej pozycji pokrętła D5 + D6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Naciśnięcie joysticka lub D3 + D6
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności D3 + D4 + D5
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności D1 + D2 + D6
Aktywowanie klawisza wysuwania D1 + D4 + D6
Aktywowanie klawisza Delete D1 + D4 + D5
Aktywowanie klawisza Return D1 + D5
Aktywowanie klawisza Tab D2 + D3 + D4 + D5
Aktywowanie klawiszy Shift i Tab D1 + D2 + D5 + D6
Wycięcie D1 + D3 + D4 + D6
Skopiowanie D1 + D4
Wklejenie D1 + D2 + D3 + D6
Cofnięcie D1 + D3 + D5 + D6
Ponowne wykonanie D2 + D3 + D4 + D6
Zaznaczenie tekstu D2 + D5 + D6
Zaznaczenie wszystkiego D2 + D3 + D5 + D6
Odznaczanie tekstu D2 + D3 + D5
Włączenie lub wyłączenie kurtyny D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Zmiana etykiety elementu D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Uruchomienie pomocy VoiceOver D1 + D3

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia D1 + D2 + D3 + D4
Czytanie strony od zaznaczonego elementu D1 + D2 + D3 + D5
Czytanie strony od góry D2 + D4 + D5 + D6
Włączenie lub wyłączenie mówienia D1 + D3 + D4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo D2
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo D5
Przełączenie historii powiadomień D1 + D3 + D4 + D5
Przełączenie się między dostępnymi trybami wyjściowymi Braille’a D1 + D2 + D4 + D5
Przełączenie się między dostępnymi trybami wejściowymi Braille’a D2 + D3 + D6

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: