Używanie wyświetlacza Eurobraille Esys 12 lub Esys 24 za pomocą funkcji VoiceOver

Używając wyświetlacza brajlowskiego Eurobraille Esys 12 lub Esys 24 za pomocą funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz stosować następujące polecenia klawiszowe.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Prawy joystick w lewo
Przejście do następnego elementu Prawy joystick w prawo
Przewinięcie w lewo o jedną stronę Lewy joystick w górę
Przewinięcie w prawo o jedną stronę Prawy joystick w dół

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Prawy joystick w górę
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Prawy joystick w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Naciśnięcie prawego joysticka

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia Kółko w lewo lub w prawo

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania
Przełączenie się między dostępnymi trybami wyjściowymi Braille’a Lewy joystick w prawo
Przesunięcie znaków Braille’a w lewo Kółko w lewo
Przesunięcie znaków Braille’a w prawo Kółko w prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: