Używanie wyświetlacza Alva BC640 za pomocą funkcji VoiceOver

Używając wyświetlacza brajlowskiego Alva BC640 za pomocą funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz stosować następujące polecenia klawiszowe.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Blok klawiszy inteligentnych, klawisz nawigacyjny w lewo
Przejście do następnego elementu Blok klawiszy inteligentnych, klawisz nawigacyjny w prawo
Przejście do pasku stanu Blok klawiszy inteligentnych, klawisz funkcyjny 2
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny Blok klawiszy inteligentnych, klawisz funkcyjny 3

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Klawisz eTouch 4, klawisz naciskany kciukiem 4 lub klawisz w dół w bloku klawiszy inteligentnych
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Klawisz eTouch 2, klawisz naciskany kciukiem 2 lub klawisz w górę w bloku klawiszy inteligentnych

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Klawisz do przesuwania kursora, rząd 1 lub 2
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Klawisz enter w bloku klawiszy inteligentnych lub klawisz naciskany kciukiem 3
Aktywowanie przycisku Początek Blok klawiszy inteligentnych, klawisz funkcyjny 1

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia Blok klawiszy inteligentnych, klawisz funkcyjny 4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Klawisz eTouch 1 lub klawisz naciskany kciukiem 1
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Klawisz eTouch 3 lub klawisz naciskany kciukiem 5
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisz do wyświetlania stanu, rząd 1 lub 2

Dowiedz się więcej

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille‘a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Klawisze Feature Pack Perkins nie są obecnie obsługiwane.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: