Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach w sklepie App Store i usłudze Apple News

Dowiedz się, jak ograniczyć reklamy oparte na zainteresowaniach dostarczane przez Apple na telefon iPhone, iPada, iPoda touch i urządzeniu Apple TV, a także jak wyłączyć reklamy oparte na położeniu dostarczane przez Apple na telefon iPhone, iPada i iPoda touch.

Aby zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenia z reklamami, Apple dostarcza reklamy w sklepie App Store i usłudze Apple News oparte o takie informacje jak historia wyszukiwania w sklepie App Store i historia czytanych materiałów w usłudze Apple News. (Dowiedz się więcej o informacjach, których Apple używa do wyświetlania reklam użytkownikom). Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz włączyć ustawienie Ograniczaj śledzenie reklam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz urządzeniu Apple TV. Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch możesz również wyłączyć reklamy oparte na położeniu dostarczane przez Apple.

Gdy skorzystasz z tych ustawień, możesz spodziewać się następujących efektów:

  • Ilość reklam nie zmieni się, ale będą one w mniejszym stopniu dopasowane do Twoich zainteresowań.
  • Nadal będą wyświetlane reklamy w nawiązaniu do treści aplikacji lub w oparciu o informacje niebędące danymi osobowymi.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Reklamy.
  2. Włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam. 

Na urządzeniu Apple TV

  1. Wybierz kolejno Ustawienia > Ogólne > Prywatność.
  2. Włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam.

Wyłączanie reklam opartych na położeniu

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe.
  2. Wyłącz Reklamy Apple oparte na położeniu.

Dowiedz się więcej o prywatności i usługach lokalizacji w systemie iOS 8 i nowszych.

Więcej informacji

Data publikacji: