Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach w sklepie App Store i usłudze Apple News

Dowiedz się, jak ograniczyć reklamy oparte na zainteresowaniach dostarczane przez Apple na telefonach iPhone, iPadach, iPodach touch i urządzeniach Apple TV, a także jak włączyć reklamy oparte na położeniu dostarczane przez Apple na telefonach iPhone, iPadach i iPodach touch.

Aby zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenia z reklamami, Apple dostarcza reklamy w sklepie App Store i usłudze Apple News oparte o takie informacje jak historia wyszukiwania w sklepie App Store i historia czytanych materiałów w usłudze Apple News. (Dowiedz się więcej o informacjach, których Apple używa do wyświetlania reklam użytkownikom). Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz włączyć ustawienie Ograniczaj śledzenie reklam na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch oraz urządzeniu Apple TV. Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch możesz również wyłączyć reklamy oparte na położeniu dostarczane przez Apple.

Gdy skorzystasz z tych ustawień, możesz spodziewać się następujących efektów:

  • Liczba wyświetlanych reklam może nie ulec zmianie, ale ich dobór może być mniej trafny, bo nie będzie się opierał na Twoich zainteresowaniach.
  • Reklamy mogą nadal nawiązywać do zawartości używanych przez Ciebie aplikacji lub bazować na innych bezosobowych danych.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Reklamy.
  2. Włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam. 

Na urządzeniu Apple TV

  1. Wybierz kolejno Ustawienia > Ogólne > Prywatność.
  2. Włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam.

Wyłączanie reklam opartych na położeniu

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe.
  2. Wyłącz Reklamy Apple oparte na położeniu.

Dowiedz się więcej o prywatności i usługach lokalizacji w systemie iOS 8 i nowszych.

Więcej informacji

Data publikacji: