Reklamy i prywatność

Platforma reklamowa Apple została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o informacjach, które udostępniasz.

Platforma reklamowa Apple została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych oraz umożliwieniu wyboru tego, co udostępniasz.

Reklamy dostarczane przez platformę reklamową Apple mogą być prezentowane w App Store na iOS, Apple News oraz w aplikacji Giełda.

Do prezentowania reklam mogą być wykorzystywane następujące informacje kontekstowe:

  • Informacje o urządzeniu. Twoje ustawienia języka klawiatury, typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, operator komórkowy oraz typ połączenia.
  • Położenie urządzenia. Jeśli usługa systemowa prezentowania reklam Apple opartych na położeniu jest włączona, możesz otrzymywać reklamy istotne dla Twojego położenia. Platforma reklamowa Apple nie przechowuje położenia Twojego urządzenia i nie używa go do tworzenia profilu odbiorcy reklam.
  • Wyszukiwanie w App Store na iOS. Zapytania, które wysyłasz do App Store na iOS, mogą być używane do prezentowania istotnych reklam opartych na wyszukiwaniu.
  • Aplikacje Apple News oraz Giełda. Typ czytanych artykułów może być wykorzystywany do prezentowania właściwych reklam.

Ponadto, aby dobierać właściwe reklamy, platforma reklamowa Apple grupuje osoby o podobnych cechach na tzw. „segmenty” i prezentuje reklamy na podstawie tych grup. Informacje o Tobie służą do określania, w których segmentach się znajdujesz i jakie otrzymujesz reklamy. W celu ochrony prywatności używamy tych informacji do umieszczania Cię w segmentach liczących co najmniej 5000 osób.

W aplikacjach Apple News oraz Giełda Twoja przynależność do segmentów jest określana na podstawie tematów i tytułów powiązanych z Twoim identyfikatorem News, a także tytułów, którym pozwalasz wysyłać powiadomienia. Wyszukiwania w App Store nie są wykorzystywane do tworzenia segmentów.

W App Store na iOS, Apple News oraz aplikacji Giełda przypisywanie do segmentów może także bazować na następujących informacjach:

  • Informacje o koncie. Twoje imię, nazwisko, adres, wiek oraz urządzenia zarejestrowane na koncie. Informacje takie jak Twoje imię (podane na stronie rejestracji Apple ID) lub zwrot grzecznościowy (na koncie iTunes) mogą posłużyć do określenia Twojej płci.
  • Pobierane rzeczy. Muzyka, filmy, książki, programy TV oraz aplikacje, które pobierasz.
  • Aktywność w innych aplikacjach. Deweloperzy (podlegający własnym zasadom ochrony prywatności i odpowiednim przepisom) mogą przekazywać informacje o Twoich zakupach w aplikacjach, ukończonych poziomach gier itd.
  • Reklamy. Twoja interakcja z reklamami dostarczanymi przez platformę reklamową Apple.
  • Inne segmenty. W przypadku określonych kampanii reklamowych reklamodawcy mogą dopasowywać posiadane informacje o użytkownikach do danych posiadanych przez Apple w celu tworzenia segmentów, zawierających rekordy co najmniej 5000 osób. Reklamodawcy mogą w celu przypisania użytkowników do segmentów na platformie reklamowej Apple korzystać z ID odbiorcy reklam lub innych posiadanych danych użytkowników, np. numeru telefonu czy adresu email. W trakcie dopasowywania identyfikatory te są niewidoczne, aby ograniczyć ujawnianie danych pozwalających na identyfikację osób. Reklamodawcy mogą przy przypisywaniu użytkowników do segmentów wykorzystywać informacje zgromadzone w drodze interakcji z użytkownikami. Informacje te są gromadzone i używane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności reklamodawców.

Apple nie posiada ani nie udostępnia reklamodawcom informacji o Twojej orientacji seksualnej, przekonaniach religijnych ani poglądach politycznych. Żadne dane dotyczące transakcji Apple Pay ani aplikacji Zdrowie nie są dostępne dla platformy reklamowej Apple ani wykorzystywane w celach reklamowych.

Apple nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie przekazuje stronom trzecim danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Informacje gromadzone przez Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności klientów firmy Apple, które można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/privacy.

Wyświetlanie preferencji dotyczących reklam

Ta reklama…

Aby dowiedzieć się, dlaczego określona reklama została zaprezentowana w aplikacji App Store na iOS, Apple News lub w aplikacji Giełda, stuknij w wyświetlany na niej przycisk Ad. Spowoduje to wyświetlenie segmentów i innych danych (np. danych demograficznych), na podstawie których reklama została Ci przedstawiona.

Informacje o reklamie

Aby wyświetlić informacje o sobie, które mogą być używane do dostarczania Ci reklam w ramach platformy Apple, w tym informacje o segmentach, do których należysz, otwórz Ustawienia na urządzeniu iOS, wybierz Prywatność, wybierz Reklamy, a następnie stuknij w Pokaż informacje o reklamie.

Aby wyświetlić te informacje na macOS, otwórz Preferencje systemowe, wybierz  Ochrona i prywatność, otwórz kartę Prywatność, a następnie zaznacz Reklamy i kliknij w Pokaż informacje o reklamie.

Jeśli masz włączoną opcję Ograniczaj śledzenie reklam, platforma reklamowa Apple nie oferuje danych dotyczących preferencji reklam.

Jeśli uważasz, że informacje na Twój temat są nieprawidłowe, uaktualnij swoje dane kont Apple ID i iTunes.

Wybieranie preferencji dotyczących reklam

Rezygnacja z reklam dobieranych na podstawie Twojego położenia

Możesz zrezygnować z reklam prezentowanych w oparciu o Twoje położenie. W tym celu na urządzeniu iOS: otwórz Ustawienia, stuknij w Prywatność, stuknij w Usługi lokalizacji, stuknij w Usługi systemowe, a następnie wyłącz opcję Reklamy Apple oparte na położeniu.

Na macOS możesz zrezygnować z reklam prezentowanych w oparciu o Twoje położenie. W tym celu otwórz Preferencje systemowe, wybierz Ochrona i prywatność, otwórz kartę Prywatność, zaznacz Usługi lokalizacji i usuń zaznaczenie z opcji „Rekl. Apple oparte na poł.”.

Gdy wyłączysz usługi lokalizacji na urządzeniu, platforma reklamowa Apple nie uzyskuje informacji o Twoim położeniu.

Rezygnacja z reklam bazujących na zainteresowaniach

Możesz ograniczyć śledzenie reklam. W tym celu na urządzeniu iOS otwórz Ustawienia, stuknij w Prywatność, następnie stuknij w Reklamy, a następnie włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam. Aby włączyć ograniczanie śledzenia reklam na Apple TV, otwórz Ustawienia, wybierz Ogólne, wybierz Prywatność i włącz opcję Ograniczaj śledzenie reklam. Na macOS możesz ograniczyć śledzenie reklam. W tym celu otwórz Preferencje systemowe, wybierz Ochrona i prywatność, otwórz kartę Prywatność, zaznacz Reklamy i zaznacz opcję Ograniczaj śledzenie reklam.

Jeśli włączysz ograniczanie śledzenia reklam, platforma reklamowa Apple wyłączy dobieranie reklam na podstawie zainteresowań dla Twojego Apple ID, niezależnie od tego, którego ze swoich urządzeń używasz. Aplikacje lub reklamodawcy, którzy nie używają platformy reklamowej Apple, ale używają ID odbiorcy reklam, mają obowiązek sprawdzania ustawienia opcji Ograniczaj śledzenie reklam, a wytyczne Apple nie pozwalają im na dostarczanie reklam bazujących na zainteresowaniach, jeśli jest ona włączona. Gdy na iOS 10 lub nowszym włączone jest ograniczenie śledzenia reklam, ten ID odbiorcy reklam zostanie zastąpiony przez wartość zawierającą zera w celu uniemożliwienia prezentowania reklam bazujących na zainteresowaniach. Jest on automatycznie zmieniany na inny, wygenerowany losowo, po każdym włączeniu lub wyłączeniu ograniczania śledzenia reklam.

Jeśli chcesz wymazać dane powiązane z Twoim ID odbiorcy reklam, możesz go po prostu wyzerować. Aby wyzerować ID odbiorcy reklam na iOS, otwórz Ustawienia, stuknij w Prywatność, stuknij w Reklamy, i na koniec stuknij w Wyzeruj ID odbiorcy reklam. Aby wyzerować ID odbiorcy reklam na Apple TV, otwórz Ustawienia, stuknij w Ogólne, zaznacz Prywatność i kliknij w Wyzeruj ID odbiorcy reklam. Aby wyzerować ID odbiorcy reklam na macOS, otwórz Preferencje systemowe, wybierz  Ochrona i prywatność, otwórz kartę Prywatność, zaznacz Reklamy i kliknij w przycisk Wyzeruj ID odbiorcy reklam.

Jeśli włączysz ograniczanie śledzenia reklam, możesz nadal otrzymywać tyle samo reklam, ale mogą one w mniejszym stopniu pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami.

Data publikacji: