Reklamy i prywatność

Platforma reklamowa Apple została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o udostępnianych rzeczach.

Platforma reklamowa Apple została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych oraz umożliwieniu wyboru tego, co udostępniasz.

Reklamy dostarczane przez platformę reklamową Apple mogą być prezentowane w App Store, Apple News oraz w aplikacji Giełda.

Do prezentowania reklam mogą być wykorzystywane informacje kontekstowe, takie jak:

  • Informacje o urządzeniu. Twoje ustawienia języka klawiatury, typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, operator komórkowy oraz typ połączenia.
  • Położenie urządzenia. Jeśli Usługa systemowa prezentowania reklam Apple opartych na położeniu jest włączona, możesz otrzymywać reklamy istotne dla Twojego położenia. Platforma reklamowa Apple nie przechowuje dokładnego położenia Twojego urządzenia i nie używa go do tworzenia profilu odbiorcy reklam. Aby wyświetlić te opcje, otwórz Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe > Reklamy Apple oparte na położeniu.
  • Wyszukiwanie w App Store: Zapytania, które wysyłasz do App Store w trakcie wyszukiwania, mogą być używane do prezentowania odpowiednich reklam.
  • Aplikacje Apple News oraz Giełda. Typ czytanych artykułów może być wykorzystywany do prezentowania właściwych reklam.

Tworzymy segmenty, czyli grupy użytkowników o podobnej charakterystyce, których później używamy do dostarczania kierowanych reklam. Informacje o Tobie służą do określania, w których segmentach się znajdujesz i jakie otrzymujesz reklamy. Aby chroni Twoją prywatność, dobrane reklamy są kierowane tylko wtedy, gdy więcej niż 5000 osób spełnia kryteria dobierania reklam.

W aplikacjach Apple News oraz Giełda możemy przydzielić Cię do segmentów w oparciu tematy i kategorie artykułów, które czytasz oraz publikacje, które śledzisz, subskrybujesz lub, z których włączasz powiadomienia. Wyszukiwania w App Store nie są wykorzystywane do tworzenia segmentów.

W aplikacji App Store, Apple News oraz Giełda przypisywanie do segmentów może także bazować na następujących informacjach:

  • Informacje o koncie. Twoje imię, nazwisko, adres, wiek oraz urządzenia zarejestrowane na koncie. Informacje takie jak Twoje imię (podane na stronie rejestracji Apple ID) lub zwrot grzecznościowy (na koncie iTunes) mogą posłużyć do określenia Twojej płci.
  • Pobierane rzeczy i aktywność. Muzyka, filmy, książki, programy TV, aplikacje, które pobierasz oraz zakupy w aplikacji.
  • Aktywność w innych aplikacjach. Deweloperzy (podlegający własnym zasadom ochrony prywatności i odpowiednim przepisom) mogą przekazywać informacje o Twoich zakupach w aplikacjach, ukończonych poziomach gier itd.
  • Reklamy. Twoja interakcja z reklamami dostarczanymi przez platformę reklamową Apple.
  • Inne segmenty. W przypadku określonych kampanii reklamowych reklamodawcy mogą dopasowywać posiadane informacje o ich użytkownikach do danych posiadanych przez Apple w celu tworzenia segmentów, zawierających rekordy co najmniej 5000 osób. Reklamodawcy mogą w celu przypisania użytkowników do segmentów na platformie reklamowej Apple korzystać z ID odbiorcy reklam lub innych posiadanych danych użytkowników, np. numeru telefonu czy adresu email. W trakcie dopasowywania identyfikatory te są niewidoczne, aby ograniczyć ujawnianie danych pozwalających na identyfikację osób. Reklamodawcy mogą przy przypisywaniu użytkowników do segmentów wykorzystywać informacje zgromadzone w drodze interakcji z użytkownikami. Informacje te są gromadzone i używane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności reklamodawców.

Wybierając reklamę do wyświetlenia, spośród wielu reklam, do których się kwalifikujesz, możemy wykorzystać niektóre z wyżej wymienionych informacji, a także aktywność przeglądania w App Store do określenia, która reklama może być dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Aktywność przeglądania w App Store dotyczy zawartości oraz aplikacji, w które stukasz i oglądasz podczas przeglądania App Store. Informacje te są gromadzone dla wszystkich użytkowników tak, aby nie identyfikowały Ciebie.

Apple nie posiada ani nie udostępnia reklamodawcom informacji o Twojej orientacji seksualnej, przekonaniach religijnych ani poglądach politycznych. Żadne dane dotyczące transakcji Apple Pay ani aplikacji Zdrowie nie są dostępne dla platformy reklamowej Apple ani wykorzystywane w celach reklamowych.

Apple nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie przekazuje stronom trzecim danych pozwalających na identyfikację poszczególnych osób. Jesteśmy zobowiązani udostępniać niektóre dostępne nieosobiste dane partnerom strategicznym współpracującym z Apple w celu dostarczania naszych produktów i usług, pomocy Apple w sprzedaży klientom, oraz sprzedaży reklam w imieniu Apple.

Informacje gromadzone przez Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności klientów firmy Apple, które można znaleźć na stronie www.apple.com/legal/privacy/pl/.

Wyświetlanie preferencji dotyczących reklam

Ta reklama…

Aby dowiedzieć się, dlaczego określona reklama została zaprezentowana w aplikacji App Store, Apple News lub Giełda, stuknij w wyświetlany na niej przycisk Ad. Spowoduje to wyświetlenie segmentów i innych danych (np. danych demograficznych), na podstawie których reklama została Ci przedstawiona.

Informacje o reklamie

Aby wyświetlić informacje o sobie, które mogą być używane do dostarczania Ci reklam w ramach platformy Apple, w tym informacje o segmentach, do których należysz, na urządzeniu iOS lub iPadOS otwórz Ustawienia > Prywatność > Reklamy, a następnie stuknij w Pokaż informacje o reklamie.

Aby wyświetlić te informacje na macOS, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, kliknij w Prywatność, następnie zaznacz Reklamy i kliknij w Pokaż informacje o reklamie.

Jeśli masz włączoną opcję Ograniczaj śledzenie reklam, platforma reklamowa Apple nie oferuje danych dotyczących preferencji reklam. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Jeśli uważasz, że informacje na Twój temat są nieprawidłowe, możesz uaktualnić swoje dane na koncie Apple ID oraz iTunes.

Wybieranie preferencji dotyczących reklam

Rezygnacja z reklam kierowanych na podstawie Twojego położenia

Na urządzeniu iOS lub iPadOS możesz zrezygnować z otrzymywania reklam bazujących na położeniu, otwierając Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe i wyłączając opcję Reklamy Apple oparte na położeniu.

Na urządzeniu macOS możesz zrezygnować z otrzymywania reklam bazujących na położeniu, wybierając polecenie menu Apple > Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, klikając w Prywatność, zaznaczając Usługi lokalizacji i usuwając zaznaczenie pola wyboru Reklamy Apple oparte na położeniu.

Gdy wyłączysz usługi lokalizacji na urządzeniu, platforma reklamowa Apple nie uzyskuje informacji o Twoim położeniu.

Rezygnacja z reklam kierowanych

On na urządzeniu iOS lub iPadOS, możesz ograniczyć śledzenie reklam, otwierając Ustawienia > Prywatność > Reklamy i wyłączając opcję Ograniczaj śledzenie reklam Na Apple TV możesz otworzyć Ustawienia > Ogólne > Prywatność i wyłączyć opcję Ograniczaj śledzenie reklam. Na urządzeniu macOS możesz ograniczyć śledzenie reklam, wybierając polecenie menu Apple > Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, klikając w Prywatność i zaznaczając pole wyboru Ograniczaj śledzenie reklam.

Jeśli włączysz ograniczanie śledzenia reklam, platforma reklamowa Apple wyłączy dobieranie reklam na podstawie zainteresowań dla Twojego Apple ID, niezależnie od tego, którego ze swoich urządzeń używasz. Aplikacje lub reklamodawcy, którzy nie używają platformy reklamowej Apple, ale używają ID odbiorcy reklam, mają obowiązek sprawdzania ustawienia opcji Ograniczaj śledzenie reklam, a wytyczne Apple nie pozwalają im na dostarczanie reklam bazujących na zainteresowaniach, jeśli jest ona włączona. Gdy na iOS 10 lub nowszym włączone jest ograniczenie śledzenia reklam, ID odbiorcy reklam zostanie zastąpiony przez wartość nieunikalną zwierającą zera w celu uniemożliwienia wyświetlania kierowanych reklam. Jest on automatycznie zmieniany na inny, wygenerowany losowo, po każdym włączeniu lub wyłączeniu ograniczania śledzenia reklam.

Możesz także wyzerować swój ID odbiorcy reklam, wówczas urządzenie wygeneruje nowy losowy identyfikator. Dane powiązane z poprzednim ID odbiorcy reklam nie będą powiązane z Twoim nowym identyfikatorem. Aby wyzerować ID odbiorcy reklam na urządzeniu iOS lub iPadOS, otwórz Ustawienia > Prywatność, stuknij w Reklamy, a następnie stuknij w Wyzeruj ID odbiorcy reklam. Aby wyzerować ID odbiorcy reklam na Apple TV, otwórz Ustawienia > Ogólne, zaznacz Prywatność, a następnie kliknij w Wyzeruj ID odbiorcy reklam. Aby wyzerować swój ID odbiorcy reklam na macOS, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność, kliknij w Prywatność, zaznacz Reklamy, a następnie kliknij w przycisk Wyzeruj ID odbiorcy reklam .

Jeśli włączysz ograniczanie śledzenia reklam, możesz nadal otrzymywać reklamy, ale mogą one w mniejszym stopniu pokrywać się z Twoimi zainteresowaniami.

Data publikacji: