Prywatność i usługi lokalizacji w systemie iOS i iPadOS

Dowiedz się, jak ustawienia prywatności oraz usługi lokalizacji pomagają chronić Twoje dane osobowe na telefonie iPhone, iPadzie oraz iPodzie touch.

Ustawienia prywatności

Ustawienia prywatności w systemie iOS i iPadOS pozwalają określić, które aplikacje mają mieć dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu. Na przykład możesz zezwolić aplikacji sieci społecznościowej na użycie aparatu w celu wykonywania i wysyłania do niej zdjęć. Ponadto możesz przyznać dostęp do kontaktów, aby aplikacja do wysyłania wiadomości mogła wyszukać znajome osoby, które już używają tej samej aplikacji.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność, aby zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do określonych informacji, jak również aby przyznać lub odwołać dostęp. W tym dostęp do następujących elementów:

 • Usługi lokalizacji
 • Kontakty
 • Kalendarze
 • Przypomnienia
 • Zdjęcia
 • Bluetooth
 • Mikrofon
 • Rozpoznawanie mowy
 • Aparat
 • Zdrowie
 • HomeKit
 • Multimedia i usługa Apple Music
 • Aplikacja Badania
 • Pliki i foldery
 • Aplikacja Ruch i sprawność

Z listy na urządzeniu możesz wybrać typ danych, aby zobaczyć, które aplikacje poprosiły o zgodę na użycie tych danych. Aplikacja zostanie wyświetlona na tej liście dopiero po tym, jak poprosi o uprawnienia do użycia danych użytkownika. Można dodać lub usunąć uprawnienie dla każdej aplikacji, która poprosiła o dostęp do danych. Aplikacja może korzystać z typu danych użytkownika wyłącznie po uzyskaniu od niego zezwolenia. 

Jeśli zalogowano się do usługi iCloud, aplikacje domyślnie mają dostęp do usługi iCloud Drive. Możesz wyświetlić aplikacje, które mogą używać usługi iCloud, oraz nimi zarządzać również w sekcji iCloud w aplikacji Ustawienia. 

W przypadku zezwolenia aplikacjom lub witrynom innych firm na używanie swoich danych lub bieżącej lokalizacji użytkownik podlega warunkom oraz zasadom ochrony prywatności i praktykom innych firm. Należy się zapoznać z warunkami, zasadami ochrony prywatności i praktykami dotyczącymi tych aplikacji i witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób używają one informacji dotyczących lokalizacji oraz innych informacji. Informacje zbierane przez Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Apple.

W jaki sposób urządzenie z systemem korzysta z usług lokalizacji

Za zgodą użytkownika usługi lokalizacji pozwalają aplikacjom i witrynom (w tym aplikacjom Mapy, Aparat, Pogoda oraz innym aplikacjom) na używanie informacji z sieci komórkowej1, sieci Wi-Fi2, globalnego systemu pozycjonowania (GPS, Global Positioning System)3 oraz technologii Bluetooth4 do określania przybliżonej lokalizacji użytkownika5.

Aplikacje mogące wyświetlać lokalizację użytkownika na ekranie, takie jak program Mapy, pokazują bieżącą (przybliżoną) lokalizację przy użyciu niebieskiego znacznika. Jeśli nie można dokładnie ustalić lokalizacji w aplikacji Mapy, wokół znacznika jest wyświetlane niebieskie koło. Jego wielkość wskazuje, jak dokładnie można określić lokalizację użytkownika. Im mniejsze koło, tym większa precyzja. Gdy usługi lokalizacji są aktywne, na pasku stanu jest wyświetlana czarna lub biała ikona strzałki. 

Działanie aplikacji Mapy, aplikacji do planowania trasy oraz aplikacji korzystających z danych lokalizacji zależy od usług danych. Te usługi danych mogą ulegać zmianie oraz mogą być niedostępne na niektórych obszarach geograficznych, co powoduje, że mapy, trasy i informacje oparte na danych lokalizacji mogą być niedostępne, niedokładne lub niepełne. Informacje podawane przez urządzenie należy porównywać z otoczeniem i w razie wątpliwości zastosować się do informacji umieszczonych na znakach drogowych i drogowskazach.

Dowiedz się więcej o usługach lokalizacji i prywatności.

Zezwalanie aplikacjom na używanie lokalizacji

Przy pierwszej próbie dostępu aplikacji do Twojej lokalizacji, aplikacja musi poprosić o udzielenie zgody. Zostanie wyświetlona informacja, jaka aplikacja prosi o udzielenie zgody na dostęp do lokalizacji oraz powód, dla którego jej deweloper potrzebuje dostępu.

Niektóre aplikacje wymagają dostępu do lokalizacji wyłącznie w trakcie użytkowania. Aplikacja jest „w użyciu”, gdy aktywnie z niej korzystasz na pierwszym planie lub gdy używa ona lokalizacji w tle, co będzie wskazane na pasku stanu za pomocą ikony niebieskiej pastylki.

Po przyznaniu aplikacji dostępu Gdy używam, może ona poprosić o zgodę na używanie lokalizacji podczas działania w tle.

Po umożliwieniu aplikacji korzystania z lokalizacji w tle urządzenie będzie co jakiś czas przypominać, że aplikacja korzysta z danych lokalizacyjnych i będzie wyświetlać je na mapie. Pojawi się również pytanie, czy chcesz, aby aplikacja nadal korzystała z danych lokalizacyjnych w tle.

W systemie iOS 13 i iPadOS 13 możesz stuknąć opcję Pozwól raz, aby aplikacja uzyskała dostęp do usług lokalizacji tylko na jedną sesję (jednorazowo). Po zamknięciu i ponownym otwarciu tej aplikacji, poprosi ona ponownie o pozwolenie, jeśli będzie chciała uzyskać dostęp do lokalizacji. Aplikacje nie korzystają z danych o lokalizacji do momentu uzyskania Twojej zgody.

Jeśli zmienisz zdanie, preferencje te możesz zmienić, wybierając kolejno opcje Ustawienia < Prywatność < Usługi lokalizacji.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji

Usługi lokalizacji możesz włączać lub wyłączać na ekranie Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można włączyć podczas konfiguracji początkowej za pomocą Asystenta ustawień lub później przy użyciu ustawienia Usługi lokalizacji. Możesz także określić, które aplikacje i usługi systemowe powinny mieć dostęp do danych pochodzących z usług lokalizacji. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, aplikacje nie mogą używać lokalizacji użytkownika ani na pierwszym planie, ani w tle. Wpływa to negatywnie na działanie różnych aplikacji Apple i innych firm.

Jeżeli chcesz zresetować wszystkie ustawienia lokalizacji do ustawień fabrycznych, przejdź do menu Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij przycisk Dane lokalizacji/prywatności. Po zresetowaniu ustawień prywatności aplikacje nie będą używały informacji o lokalizacji użytkownika do momentu uzyskania jego zgody.

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe.

Poprawianie dokładności systemu GPS

Dokładność systemu GPS zależy od liczby widocznych satelitów. Znalezienie wszystkich widocznych satelitów może potrwać kilka minut. W tym czasie dokładność stopniowo się poprawia. Aby poprawić dokładność systemu GPS:

 • Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione dla urządzenia w menu Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
 • Staraj się mieć niezasłonięty widok w kilku kierunkach. Ściany, dachy pojazdów, wysokie budynki, góry i inne przeszkody mogą zakłócać komunikację z satelitami GPS. W takich przypadkach urządzenie automatycznie określa położenie za pomocą sieci Wi-Fi lub komórkowej do momentu przywrócenia widoczności satelitów GPS.

Usługi lokalizacji oparte na informacjach dotyczących sieci Wi-Fi zebranych za pomocą crowdsourcingu i informacjach dotyczących sieci komórkowej

Jeśli usługi lokalizacji są włączone, urządzenie okresowo wysyła do Apple zawierające znaczniki geograficzne informacje dotyczące lokalizacji pobliskich hotspotów Wi-Fi oraz stacji bazowych. Ma to na celu powiększenie tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych Apple zawierającej informacje o lokalizacji hotspotów Wi-Fi i stacji bazowych. Jeśli usługi lokalizacji są włączone podczas podróży (na przykład samochodem), urządzenie z systemem iOS obsługujące system GPS okresowo wysyła do Apple informacje dotyczące lokalizacji ustalonej przy użyciu systemu GPS oraz informacje o szybkości, z jaką odbywa się podróż oraz o ciśnieniu atmosferycznym. Ma to na celu rozbudowę tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych Apple zawierającej informacje o ruchu ulicznym. Dane dotyczące lokalizacji zebrane przez Apple za pomocą crowdsourcingu są zaszyfrowane i nie mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, która je wysłała.

Bluetooth, dane i usługi lokalizacji

W systemie iOS 13 i iPadOS 13 aplikacja musi poprosić o zgodę na dostęp do funkcji Bluetooth z wyjątkiem odtwarzania dźwięku z urządzenia Bluetooth, co nie wymaga zgody. Aby zmienić pozwolenia funkcji Bluetooth, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Prywatność > Bluetooth.

Lokalizacja podczas połączeń alarmowych

Ze względów bezpieczeństwa informacje o lokalizacji telefonu iPhone mogą być używane w przypadku połączeń alarmowych, aby ułatwić dotarcie na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy usługi lokalizacji są włączone.

Więcej informacji

 • Więcej informacji na temat śledzenia swojej lokalizacji za pomocą usług lokalizacji w aplikacji Mapy oraz w innych aplikacjach zawiera Podręcznik użytkownika produktu.
 • Dowiedz się więcej o Apple i prywatności.

1. iPad (modele Wi-Fi + Cellular): należy się upewnić, że przesyłanie danych sieci komórkowej jest włączone na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa > Dane sieci komórkowej, nawet jeśli nie został wykupiony abonament na takie dane. Dzięki temu urządzenie będzie miało dostęp do sieciowych informacji o czasie oraz lokalizacji i będzie mogło przeprowadzić dokładniejszą kalibrację. W niektórych sytuacjach może być wymagane wyłączenie kodu PIN karty SIM.
2. Na urządzeniach z systemem iOS i iPadOS sprzedawanych w Chinach kontynentalnych i Niemczech zamiast określenia Wi-Fi może być używana nazwa Sieć bezprzewodowa (WLAN).
3. System GPS jest dostępny w telefonach iPhone oraz modelach iPada Wi-Fi + Cellular.
4. Funkcja Bluetooth wraz z iBeacons umożliwia tworzenie i monitorowanie punktów emitujących sygnał z określonymi informacjami identyfikacyjnymi.
5. Urządzenia z systemem iOS i iPadOS bez połączenia z siecią komórkową na potrzeby usług lokalizacji używają tylko sieci Wi-Fi (jeśli sieć Wi-Fi jest dostępna). Niektóre aplikacje innych firm korzystają z połączenia Wi-Fi do obsługi funkcji monitorowania regionu. Jeśli urządzenie jest zablokowane za pomocą kodu, działanie tej funkcji może być ograniczone lub niedokładne.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: