Prywatność i usługi lokalizacji w systemie iOS 8 i nowszych

Zapoznaj się z informacjami o usługach w systemie iOS 8 i nowszych, które chronią prywatne informacje, w tym Twoje położenie, na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Funkcje ochrony prywatności

Funkcje ochrony prywatności w systemie iOS 8 i nowszych pozwalają określić, które aplikacje mają mieć dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu z systemem iOS. Na przykład można zezwolić aplikacji sieci społecznościowej na użycie aparatu w celu wykonywania i wysyłania zdjęć. Ponadto można przyznać dostęp do kontaktów, aby aplikacja do wysyłania wiadomości mogła wyszukać znajome osoby, które już używają tej samej aplikacji.

Ustawienia prywatności można modyfikować na ekranie Ustawienia > Prywatność. Z listy możesz wybrać typ danych, aby zobaczyć, które aplikacje poprosiły o zgodę na użycie tych danych. Aplikacja zostanie wyświetlona na tej liście dopiero po tym, jak poprosi o uprawnienia do użycia danych użytkownika. Można dodać lub usunąć uprawnienie dla każdej aplikacji, która poprosiła o dostęp do danych. Aplikacja może korzystać z danych użytkownika wyłącznie po uzyskaniu od niego zezwolenia.

W przypadku zezwolenia aplikacjom lub witrynom innych firm na używanie swoich danych lub bieżącej lokalizacji użytkownik podlega warunkom oraz zasadom ochrony prywatności i praktykom innych firm. Należy się zapoznać z warunkami, zasadami ochrony prywatności i praktykami dotyczącymi tych aplikacji i witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób używają one informacji dotyczących lokalizacji oraz innych informacji. Informacje zbierane przez firmę Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności firmy Apple.

W jaki sposób urządzenie z systemem iOS korzysta z usług lokalizacji

Za zgodą użytkownika usługi lokalizacji pozwalają aplikacjom i witrynom (w tym aplikacjom Mapy, Aparat, Pogoda oraz innym aplikacjom) na używanie informacji z sieci komórkowej1, sieci Wi-Fi2, globalnego systemu pozycjonowania (GPS, Global Positioning System)3 oraz technologii Bluetooth4 do określania przybliżonej lokalizacji użytkownika5.

Aplikacje mogące wyświetlać lokalizację użytkownika na ekranie, takie jak program Mapy, pokazują bieżącą (przybliżoną) lokalizację przy użyciu niebieskiego znacznika. Jeśli nie można dokładnie ustalić lokalizacji, wokół znacznika jest wyświetlane niebieskie koło. Jego wielkość wskazuje, jak dokładnie można określić lokalizację użytkownika. Im mniejsze koło, tym większa precyzja.

Gdy usługi lokalizacji są aktywne, na pasku stanu jest wyświetlana czarna lub biała ikona strzałki.

Działanie aplikacji Mapy, aplikacji do planowania trasy oraz aplikacji korzystających z danych lokalizacji zależy od usług danych. Te usługi danych mogą ulegać zmianie oraz mogą być niedostępne na niektórych obszarach geograficznych, co powoduje, że mapy, trasy i informacje oparte na danych lokalizacji mogą być niedostępne, niedokładne lub niepełne. Informacje podawane przez urządzenie należy porównywać z otoczeniem i w razie wątpliwości zastosować się do informacji umieszczonych na znakach drogowych i drogowskazach.

Dowiedz się więcej o tym, jak Apple i aplikacje innych firm wykorzystują usługi lokalizacji.

Zezwalanie aplikacjom na używanie lokalizacji

Przy pierwszej próbie dostępu aplikacji do Twojej lokalizacji, nawet podczas działania w tle, aplikacja poprosi o udzielenie zgody. Wyświetlona zostanie informacja na temat aplikacji, która wymaga zezwolenia na użycie lokalizacji, jak również ewentualne wyjaśnienie na temat sposobu użycia lokalizacji.

Niektóre aplikacje wymagają dostępu do lokalizacji wyłącznie w trakcie użytkowania. Aplikacja jest „w użyciu”, gdy aktywnie z niej korzystasz na pierwszym planie lub gdy działa w tle ze wskazaniem na pasku stanu.

Inne aplikacje mogą wymagać dostępu do lokalizacji, nawet gdy nie są w użyciu. Po umożliwieniu aplikacji stałego korzystania z danych lokalizacyjnych użytkownika system iOS wyświetli przypomnienie informujące, które aplikacje mogą korzystać z lokalizacji po uruchomieniu aplikacji w tle.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji

Usługi lokalizacji można włączać lub wyłączać na ekranie Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można włączyć podczas konfiguracji początkowej za pomocą Asystenta ustawień lub później przy użyciu ustawienia Usługi lokalizacji. Można także określić, które aplikacje i usługi systemowe powinny mieć dostęp do danych pochodzących z usług lokalizacji. Jeśli usługi lokalizacji są wyłączone, aplikacje nie mogą używać lokalizacji użytkownika ani na pierwszym planie, ani w tle. Wpływa to negatywnie na działanie różnych aplikacji Apple i innych firm.

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.

 

Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe.
 

 

Resetowanie lub wyłączanie usług lokalizacji

Ostrzeżenia dotyczące lokalizacji to żądania aplikacji (takich jak Aparat, Kompas, Mapy i aplikacje innych firm korzystające z usług lokalizacji) dotyczące używania przez te aplikacje usług lokalizacji. Aplikacja wyświetla prośbę, gdy po raz pierwszy wymaga uzyskania dostępu do danych z usług lokalizacji. Stuknięcie opcji Zezwalaj pozwala aplikacji na używanie usług lokalizacji zgodnie z potrzebami. Stuknięcie opcji Nie pozwalaj powoduje, że aplikacja nie ma dostępu do danych z usług lokalizacji. Aplikacje nie korzystają z danych o lokalizacji do momentu uzyskania Twojej zgody.

Jeżeli chcesz zresetować wszystkie ustawienia lokalizacji do ustawień fabrycznych, przejdź do menu Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij przycisk Dane lokalizacji/prywatności. Po zresetowaniu ustawień prywatności aplikacje nie używają informacji o lokalizacji użytkownika do momentu uzyskania jego zgody.

Poprawianie dokładności systemu GPS

Dokładność systemu GPS zależy od liczby widocznych satelitów. Znalezienie wszystkich widocznych satelitów może potrwać kilka minut. W tym czasie dokładność stopniowo się poprawia. Aby poprawić dokładność systemu GPS:

  • Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione dla urządzenia w menu Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
  • Staraj się mieć niezasłonięty widok w kilku kierunkach. Ściany, dachy pojazdów, wysokie budynki, góry i inne przeszkody mogą zakłócać komunikację z satelitami GPS. W takich przypadkach urządzenie automatycznie określa położenie za pomocą sieci Wi-Fi lub komórkowej do momentu przywrócenia widoczności satelitów GPS.

Usługi lokalizacji oparte na informacjach dotyczących sieci Wi-Fi zebranych za pomocą crowdsourcingu i informacjach dotyczących sieci komórkowej

Jeśli usługi lokalizacji są włączone, urządzenie okresowo wysyła do firmy Apple zawierające znaczniki geograficzne informacje dotyczące lokalizacji pobliskich hotspotów Wi-Fi oraz stacji bazowych. Ma to na celu powiększenie tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych firmy Apple zawierającej informacje o lokalizacji hotspotów Wi-Fi i stacji bazowych. Jeśli usługi lokalizacji są włączone podczas podróży (na przykład samochodem), urządzenie z systemem iOS obsługujące system GPS okresowo wysyła do firmy Apple informacje dotyczące lokalizacji ustalonej przy użyciu systemu GPS oraz informacje o szybkości, z jaką odbywa się podróż. Ma to na celu rozbudowę tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych firmy Apple zawierającej informacje o ruchu ulicznym. Dane dotyczące lokalizacji zebrane przez firmę Apple za pomocą crowdsourcingu są anonimowe i szyfrowane. Nie mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika.

Dowiedz się więcej o usługach lokalizacji i ustawieniach prywatności.

Lokalizacja podczas połączeń alarmowych

Ze względów bezpieczeństwa informacje o lokalizacji telefonu iPhone mogą być używane w przypadku połączeń alarmowych, aby ułatwić dotarcie na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy usługi lokalizacji są włączone.

Więcej informacji

1. iPad (modele Wi-Fi + Cellular): należy się upewnić, że przesyłanie danych sieci komórkowej jest włączone na ekranie Ustawienia > Sieć komórkowa > Dane sieci komórkowej, nawet jeśli nie został wykupiony abonament na takie dane. Dzięki temu urządzenie będzie miało dostęp do sieciowych informacji o czasie oraz lokalizacji i będzie mogło przeprowadzić dokładniejszą kalibrację. W niektórych sytuacjach może być wymagane wyłączenie kodu PIN karty SIM.
2. Na urządzeniach z systemem iOS sprzedawanych w Chinach kontynentalnych i Niemczech zamiast określenia Wi-Fi może być używana nazwa Sieć bezprzewodowa (WLAN).
3. System GPS jest dostępny w telefonach iPhone oraz modelach iPada Wi-Fi + Cellular.
4. Funkcja Bluetooth wraz z iBeacons umożliwia tworzenie i monitorowanie punktów emitujących sygnał z określonymi informacjami identyfikacyjnymi.
5. Urządzenia z systemem iOS bez połączenia z siecią komórkową na potrzeby usług lokalizacji używają tylko sieci Wi-Fi (jeśli sieć Wi-Fi jest dostępna). Niektóre aplikacje innych firm korzystają z połączenia Wi-Fi do obsługi funkcji monitorowania regionu. Jeśli urządzenie jest zablokowane za pomocą kodu, działanie tej funkcji może być ograniczone lub niedokładne.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: