Mac — podstawy: używanie systemu Windows na komputerze Mac za pośrednictwem programu Boot Camp

Program Boot Camp umożliwia uruchamianie systemu Microsoft Windows na komputerze Mac. Dowiedz się na temat uruchamiania systemu Windows za pośrednictwem programu Boot Camp oraz listę wymagań, które muszą być spełnione, aby można było zainstalować program Boot Camp.

Od czasu do czasu musisz skorzystać z aplikacji, która działa tylko w systemie Windows? Żaden problem. Na każdym komputerze Mac możesz zainstalować system Windows, a następnie korzystać z niego z natywną szybkością dzięki wbudowanemu programowi Boot Camp. Konfigurowanie jest proste i bezpieczne dla plików na komputerze Mac. Po zakończeniu instalacji można uruchomić komputer Mac z systemem OS X lub Windows.

Uruchamianie systemu Windows z natywną szybkością

System Windows można uruchamiać na komputerze Mac z natywną szybkością, bez utraty wydajności wynikającej z emulacji programowej za pośrednictwem tak zwanej maszyny wirtualnej. Aplikacje systemu Windows uzyskują wtedy pełny dostęp do wielu procesorów i rdzeni, kart graficznych 3D z akceleracją, szybkich portów i interfejsów sieciowych, takich jak USB, FireWire, Wi-Fi, AirPort czy Gigabit Ethernet, a także do sterowników audio i Bluetooth. W przypadku systemów Mac OS X 10.5 i Mac OS X 10.6 program Boot Camp znajduje się na instalacyjnej płycie DVD systemu Mac OS X. W przypadku systemu OS X Lion 10.7 lub nowszego sterowniki dla systemu Windows są automatycznie pobierane z Asystenta Boot Camp. 

System Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1 można zainstalować z płyt DVD lub pobranych wersji (obrazów ISO).

Ważne: podczas instalowania systemu Windows płyta DVD systemu powinna pozostać w napędzie, a dysk USB typu flash ze sterownikami systemu Windows powinien pozostać podłączony do komputera. Można je usunąć po ukończeniu instalacji i uaktualniania systemu Windows.

Zależnie od konfiguracji sprzętowej i wersji systemu OS X komputera program Boot Camp obsługuje systemy Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8. Więcej informacji zawiera artykuł Boot Camp: wymagania dotyczące systemu Microsoft Windows.

Asystent Boot Camp tworzy partycję przeznaczoną wyłącznie dla systemu Windows bez usuwania istniejącego woluminu z systemem OS X. Ważne: do utworzenia na dysku twardym partycji na potrzeby instalacji systemu Windows nie należy używać Narzędzia dyskowego. Zawsze należy używać w tym celu Asystenta Boot Camp.

Po zakończeniu instalacji można przełączać się między systemami Windows i OS X, przytrzymując klawisz Opcja (Alt) podczas uruchamiania komputera. Można także określić system operacyjny, który ma być domyślnie uruchamiany po włączeniu komputera, korzystając z panelu sterowania Dysk startowy w systemie Windows (panel jest instalowany wraz ze wspierającym oprogramowaniem Boot Camp) lub w okienku preferencji Dysk startowy w systemie OS X.

Wymagania

Wymagania dotyczące korzystania z programu Boot Camp:

  1. Komputer Mac z procesorem firmy Intel i wbudowaną klawiaturą, zewnętrzną klawiaturą USB lub klawiaturą bezprzewodową firmy Apple, a także wbudowanym gładzikiem, myszą USB, gładzikiem USB lub bezprzewodową myszą albo bezprzewodowym gładzikiem firmy Apple.
  2. System Mac OS X 10.5 lub nowszy.
  3. Najnowsze uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dostępne dla danego komputera Mac.
  4. Asystent Boot Camp, który znajduje się w katalogu /Programy/Narzędzia/. Asystenta można też znaleźć przy użyciu Launchpada, wpisując tekst „Boot Camp” w polu wyszukiwania.
  5. Płyta DVD lub pobrana pełna wersja (obraz ISO) nośnika instalacyjnego systemu Windows. Program Boot Camp nie zawiera systemu operacyjnego Windows.
  6. Informacje o dodatkowych wymaganiach znajdziesz w artykule Boot Camp: wymagania systemowe dotyczące systemów operacyjnych Microsoft Windows

Przed zainstalowaniem programu Boot Camp

Przed rozpoczęciem instalacji programu wykonaj następujące czynności:

  1. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania zawsze wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
  2. Zapoznaj się z Podręcznikiem instalowania i konfigurowania programu Boot Camp. Rozważ jego wydrukowanie. Podręcznik ten jest dostępny w menu Pomoc w Asystencie Boot Camp.
  3. Uaktualnij system OS X komputera Mac z procesorem firmy Intel do najnowszej wersji.
  4. Pobierz i zainstaluj najnowsze uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dostępne dla używanego komputera Mac. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania sprzętowego.

Więcej informacji

Procedurę instalacji można znaleźć w Podręczniku instalowania i konfigurowania programu Boot Camp. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz opcję Pomoc programu Boot Camp z menu Pomoc w Asystencie Boot Camp.

Zobacz też:

Ważne: firma Apple nie świadczy telefonicznego wsparcia technicznego dotyczącego instalowania, używania ani odzyskiwania systemu Microsoft Windows. Wsparcie techniczne jest dostępne w przypadku Asystenta ustawień Boot Camp oraz instalowania i odtwarzania oprogramowania Boot Camp podczas pracy w systemie Windows. Pomocne artykuły wsparcia oraz dyskusje związane z tym tematem można też znaleźć w witrynie wsparcia firmy Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: