Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
13-calowy MacBook Pro

Program wymiany baterii w 13-calowym MacBooku Pro (bez paska Touch Bar)

Firma Apple ustaliła, że w przypadku ograniczonej liczby 13-calowych MacBooków Pro (bez paska Touch Bar) może dojść do awarii podzespołu powodującej wybrzuszenie wbudowanej baterii. Nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa, a baterie, które spełniają określone kryteria, firma Apple nieodpłatnie wymieni. Problem dotyczy komputerów wyprodukowanych od października 2016 roku do października 2017 roku, a spełnianie kryteriów można określić na podstawie numeru seryjnego produktu.

Kryteria

Wpisz numer seryjny urządzenia w poniższym polu, aby sprawdzić, czy kwalifikuje się ono do tego programu. Jeśli dany 13-calowy MacBook Pro (bez paska Touch Bar) ma numer seryjny spełniający kryteria programu, firma Apple wymieni nieodpłatnie jego baterię.

Ten program nie dotyczy 13-calowych MacBooków Pro z paskiem Touch Bar ani starszych modeli 13-calowych MacBooków Pro.

Valid Input Invalid Input

Komputer o wprowadzonym numerze seryjnym może spełniać kryteria tego programu. Wybierz jedną z poniższych opcji serwisowych.

Komputer o wprowadzonym numerze seryjnym nie spełnia kryteriów tego programu z jednego z następujących powodów:
— Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami bateria w tym urządzeniu została już wymieniona.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie spełnia już kryteriów bezpłatnej wymiany w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z firmą Apple.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu Apple. Wprowadź numer ponownie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego telefonu jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Proces wymiany

Znajdź Autoryzowany Serwis Apple, aby wymienić baterię. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój 13-calowy MacBook Pro spełnia kryteria tego programu oraz czy jest sprawny. Serwisowanie może potrwać 3–5 dni.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Aby przygotować MacBooka Pro do serwisowania, utwórz backup swoich danych.

Uwaga: jeśli 13-calowy MacBook Pro ma uszkodzenia utrudniające wymianę baterii, przed wymianą baterii konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Informacje dodatkowe

Ten program firmy Apple obejmuje 13-calowe MacBooki Pro zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych komputerów.

Osoby, które uważają, że ich 13-calowy MacBook Pro jest dotknięty tym problemem, a zapłaciły za wymianę baterii, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Program obejmuje dotknięte usterką modele MacBooka Pro przez 5 lat od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Informacje aktualne na dzień 2018-04-20