Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
13-calowy MacBook Pro

Program serwisowania dysku SSD w 13-calowym MacBooku Pro (bez paska Touch Bar)

Firma Apple ustaliła, że w przypadku ograniczonej liczby dysków półprzewodnikowych (SSD) o pojemnościach 128 GB i 256 GB używanych w 13-calowych MacBookach Pro (bez paska Touch Bar) występuje problem, który może spowodować utratę danych i awarię dysku. 13-calowe MacBooki Pro z dyskami, których dotyczy ten problem, były sprzedawane od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku.

Dyski, których dotyczy ten problem, będą serwisowane bezpłatnie przez Autoryzowane Serwisy Apple. Firma Apple zaleca jak najszybsze oddanie dysku do serwisu.

Firma Apple wyśle też wiadomość e-mail do klientów, którzy zarejestrowali swoje urządzenia w firmie Apple, aby powiadomić ich o tym programie.

Kryteria

Najpierw sprawdź swój model 13-calowego MacBooka Pro. Wybierz polecenie Ten Mac z menu Apple () w lewym górnym rogu ekranu. Potwierdź, że Twój model to „MacBook Pro (13­calowy, 2017 r., dwa porty Thunderbolt 3)”. Jeśli masz ten model, wprowadź poniżej numer seryjny komputera, aby sprawdzić, czy spełnia on kryteria tego programu.

Valid Input Invalid Input

Komputer o wprowadzonym numerze seryjnym może spełniać kryteria tego programu. Wybierz jedną z poniższych opcji serwisowych.

Komputer o wprowadzonym numerze seryjnym nie spełnia kryteriów tego programu z jednego z następujących powodów:
— Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami dysk w tym komputerze był już serwisowany.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie spełnia już kryteriów bezpłatnego serwisu w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z firmą Apple.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu Apple. Wprowadź prawidłowy numer. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Ten program nie dotyczy 13-calowych MacBooków Pro z paskiem Touch Bar ani starszych modeli 13-calowych MacBooków Pro.

Proces serwisowania

Znajdź Autoryzowany Serwis Apple, aby przekazać dysk do serwisowania. Przed wykonaniem czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój 13-calowy MacBook Pro spełnia kryteria tego programu oraz czy jest sprawny.

Przed serwisowaniem należy koniecznie wykonać pełny backup danych, ponieważ dysk zostanie wymazany w ramach procesu serwisowania.

  • Technik uruchomi narzędzie w celu uaktualnienia oprogramowania sprzętowego dysku, co zajmie mniej więcej godzinę.
  • 13-calowy MacBook Pro zostanie zwrócony z zainstalowanym ponownie systemem macOS.
  • Po serwisowaniu konieczne będzie odtworzenie danych z backupu.

Do momentu wykonania odtwarzania komputer nie będzie miał dostępu do Internetu, dlatego zalecamy przygotowanie innego urządzenia, na przykład telefonu iPhone, na którym będzie można wyświetlać artykuł wsparcia Apple dotyczący odtwarzania danych z backupu.

Uwaga: plików, które były już uszkodzone przed serwisowaniem, nie będzie można odtworzyć.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli 13-calowy MacBook Pro ma uszkodzenia zmniejszające naszą zdolność do serwisowania dysku, przed serwisowaniem konieczne będzie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Informacje dodatkowe

Ten program firmy Apple obejmuje 13-calowe MacBooki Pro zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych komputerów.

Osoby, które uważają, że ich 13-calowy MacBook Pro jest dotknięty tym problemem, a zapłaciły za serwisowanie, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Program obejmuje dotknięte usterką modele MacBooka Pro przez 3 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Informacje aktualne na dzień 09.11.2018