Korzystanie z wyświetlacza Handy Tech Easy Braille z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Handy Tech Easy Braille z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Tych poleceń klawiszowych można używać z dowolnym wyświetlaczem Handy Tech Easy Braille z numerem seryjnym 09123 lub wyższym. Jeśli Twój wyświetlacz ma niższy numer seryjny, te polecenia klawiszowe mogą na nim nie działać. Numer seryjny można znaleźć na panelu z kartą Informacje na wbudowanym menu wyświetlacza.

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu

Router

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlania

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlania

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: