Korzystanie z wyświetlacza Brailliant BI firmy Humanware z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza Brailliant BI firmy Humanware z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienione niżej polecenia działają na modelach 32 i 40 wyświetlacza Brailliant BI firmy Humanware. Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

W górę lub C1

Przejście do następnego elementu

W dół lub C4

Przejście do pierwszego elementu

C1 + C2 + C3

Przejście do ostatniego elementu

C4 + C5 + C6

Przejście do paska stanu

C2 + C3 + C4

Przejście do centrum powiadomień

+ C4 + C6

Przejście do centrum sterowania

C2 + C5

Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny

C1 + C2

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przewinięcie w lewo o jedną stronę

C2 + C4 + C6

Przewinięcie w prawo o jedną stronę

C1 + C3 + C5

Przewinięcie w górę o jedną stronę

C3 + C4 + C5 + C6

Przewinięcie w dół o jedną stronę

C1 + C4 + C5 + C6

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła

W górę + w lewo lub C3

Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła

W prawo + w dół lub C6

Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła

C2 + C3

Wybranie następnej pozycji pokrętła

C5 + C6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu

Klawisze do przesuwania

Zaznaczenie elementu wskazanego palcem

C3 + C6

Aktywowanie przycisku Początek

C1 + C2 + C5

Aktywowanie klawisza Delete

C1 + C4 + C5

Aktywowanie klawisza Return

C1 + C5

Aktywowanie przycisku zwiększania głośności

C3 + C4 + C5

Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności

C1 + C2 + C6

Aktywowanie klawisza wysuwania

C1 + C4 + C6

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Czytanie strony od zaznaczonego elementu

C1 + C2 + C3 + C5

Czytanie strony od góry

C2 + C4 + C5 + C6

Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy

C3 + C4

Edycja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Zaznaczenie wszystkiego

C2 + C5 + C6

Zaznaczenie tekstu

C2 + C3 + C5 + C6

Odznaczanie tekstu

C2 + C3 + C5

Tabulator

C2 + C3 + C4 + C5

Klawisze Shift i Tab

C1 + C2 + C5 + C6

Wycięcie

C1 + C3 + C4 + C6

Skopiowanie

C1 + C4

Wklejenie

C1 + C2 + C3 + C6

Cofnięcie

C1 + C3 + C5 + C6

Ponowne wykonanie

C2 + C3 + C4 + C6

Zmiana etykiety elementu

C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie kurtyny

C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6

Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia

C1 + C2 + C3 + C4

Włączenie lub wyłączenie mówienia

C1 + C3 + C4

Uruchomienie pomocy VoiceOver

C1 + C3

Braille

Pomoc VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlania

Przesunięcie znaków Braille’a w lewo

W lewo lub C2

Przesunięcie znaków Braille’a w prawo

W prawo lub C5

Przełączenie historii powiadomień

C1 + C3 + C4 + C5

Kolejny tryb wyjściowy

C1 + C2 + C4 + C5

Kolejny tryb wejściowy

C2 + C3 + C5

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: