Korzystanie z wyświetlacza Harpo BraillePen 12 Touch z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Harpo BraillePen 12 Touch z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

Joystick w lewo

Przejście do następnego elementu

Joystick w prawo

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Joystick w górę

Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Joystick w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Zaznaczenie elementu wskazanego palcem

Ruch joystickiem

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przesunięcie znaków Braille’a w lewo

W lewo

Przesunięcie znaków Braille’a w prawo

W prawo

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Data publikacji: