Korzystanie z wyświetlacza Baum Pronto! z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

W przypadku korzystania z wyświetlacza Braille’a Baum Pronto! z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • Baum Pronto! 18

  • Baum Pronto! 40

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

Joystick w lewo lub D1

Przejście do następnego elementu

Joystick w prawo lub D4

Przewinięcie w lewo o jedną stronę

D2 + D4 + D6

Przewinięcie w prawo o jedną stronę

D1 + D3 + D5

Przewinięcie w górę o jedną stronę

D3 + D4 + D5 + D6

Przewinięcie w dół o jedną stronę

D1 + D4 + D5 + D6

Aktywowanie przycisku Początek

F1 lub D1 + D2 + D5

Przejście do paska stanu

F2 lub D2 + D3 + D4

Przejście do centrum powiadomień

D4 + D6

Przejście do centrum sterowania

D2 + D5

Aktywowanie przycisku Wstecz, jeśli jest dostępny

F3 lub D1 + D2

Przejście do pierwszego elementu

D1 + D2 + D3

Przejście do ostatniego elementu

D4 + D5 + D6

Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy

D3 + D4

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Joystick w górę lub D3

Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła

Joystick w dół lub D6

Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła

D2 + D3

Wybranie następnej pozycji pokrętła

D5 + D6

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu

Klawisze do przesuwania

Zaznaczenie elementu wskazanego palcem

Naciśnięcie joysticka lub D3 + D6

Aktywowanie przycisku zwiększania głośności

D3 + D4 + D5

Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności

D1 + D2 + D6

Aktywowanie klawisza wysuwania

D1 + D4 + D6

Aktywowanie klawisza Delete

D1 + D4 + D5

Aktywowanie klawisza Return

D1 + D5

Aktywowanie klawisza Tab

D2 + D3 + D4 + D5

Aktywowanie klawiszy Shift i Tab

D1 + D2 + D5 + D6

Wycięcie

D1 + D3 + D4 + D6

Skopiowanie

D1 + D4

Wklejenie

D1 + D2 + D3 + D6

Cofnięcie

D1 + D3 + D5 + D6

Ponowne wykonanie

D2 + D3 + D4 + D6

Zaznaczenie tekstu

D2 + D5 + D6

Zaznaczenie wszystkiego

D2 + D3 + D5 + D6

Odznaczanie tekstu

D2 + D3 + D5

Włączenie lub wyłączenie kurtyny

D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6

Ustawienie niestandardowej etykiety

D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Uruchomienie pomocy VoiceOver

D1 + D3

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia

F4 lub D1 + D2 + D3 + D4

Czytanie strony od zaznaczonego elementu

D1 + D2 + D3 + D5

Czytanie strony od góry

D2 + D4 + D5 + D6

Włączenie lub wyłączenie mówienia

D1 + D3 + D4

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlania

Przesunięcie znaków Braille’a w lewo

D2

Przesunięcie znaków Braille’a w prawo

D5

Przełączenie historii powiadomień

D1 + D3 + D4 + D5

Przełączenie się między dostępnymi trybami wyjściowymi Braille’a

D1 + D2 + D4 + D5

Przełączenie się między dostępnymi trybami wejściowymi Braille’a

D2 + D3 + D6

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: