Używanie wyświetlacza Papenmeier Braillex Trio za pomocą funkcji VoiceOver

Używając wyświetlacza brajlowskiego Papenmeier Braillex Trio za pomocą funkcji VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, możesz stosować następujące polecenia klawiszowe.

Aby mieć pewność, że wyświetlacz korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu

1 skok w lewo lub 2 skoki w lewo

Przejście do następnego elementu

1 skok w prawo lub 2 skoki w prawo

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła

1 skok w górę lub 2 skoki w górę

Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła

1 skok w dół lub 2 skoki w dół

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu

Klawisze do przesuwania

Braille

Działanie funkcji VoiceOver

Klawisz na wyświetlaczu

Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu

Klawisze do wyświetlania stanu

Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo

Lewy klawisz naciskany kciukiem, lewy klawisz przedni lub lewy klawisz tylny

Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo

Prawy klawisz naciskany kciukiem, prawy klawisz przedni lub prawy klawisz tylny

Dowiedz się więcej

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: