Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

tvOS 9.1

 • AppleMobileFileIntegrity

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: naprawiono błąd kontroli dostępu przez uniemożliwienie modyfikacji struktur kontroli dostępu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7055: Apple

 • Kompresja

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece zlib występował błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu inicjowania pamięci i zastosowanie dodatkowego sprawdzania poprawności strumieni zlib.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • Odtwarzanie w aplikacji CoreMedia

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi zniekształconych plików multimedialnych występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7074

  CVE-2015-7075: Apple

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7110: Ian Beer z Google Project Zero

 • dyld

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w aplikacji dyld występowały błędy sprawdzania poprawności segmentów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu oczyszczania środowiska.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7072: Apple

  CVE-2015-7079: PanguTeam

 • ImageIO

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w klasie ImageIO występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w składniku IOAcceleratorFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7109: Juwei Lin z TrendMicro

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w interfejsie API komponentu IOHIDFamily występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7111: użytkownicy beist i ABH z organizacji BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: procedura obsługi niektórych typów klienta użytkownika zawierała dereferencję do wskaźnika null. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7068: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących prowadzić do ataków typu „odmowa usługi”.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7040: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Jądro

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7083: Ian Beer z grupy Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania komunikatów mach występował błąd. Ten problem rozwiązano przez ulepszenie procedury sprawdzania poprawności komunikatów mach.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7047: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • libarchive

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania archiwów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • Biblioteka libc

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pakietu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece standardowej języka C występowało szereg błędów przepełnienia bufora. Te błędy naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7038: Brian D. Wells z firmy E. W. Scripps, Narayan Subramanian z firmy Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039 : Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Pozycja uaktualniona 3 marca 2017 r.

 • libxml2

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

  Opis: w procedurze analizowania plików XML występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7115: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

  CVE-2015-7116: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

 • MobileStorageMounter

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze wczytywania pamięci podręcznej zaufania występował błąd zarządzania czasem. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie sprawdzania poprawności środowiska systemu przed ładowaniem pamięci podręcznej zaufania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7051: PanguTeam

 • OpenGL

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece OpenGL występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: atakujący zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi uzgadniania SSL występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher z firmy ZeroC, Inc.

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w dekoderze ASN.1 występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7059: David Keeler z firmy Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith z firmy Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi z firmy Google

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do elementów pęku kluczy użytkownika.

  Opis: w mechanizmie sprawdzania poprawności list kontroli dostępu dla elementów pęku kluczy występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności list kontroli dostępu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7058

 • WebKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7048: Apple

  CVE-2015-7095: Apple

  CVE-2015-7096: Apple

  CVE-2015-7097: Apple

  CVE-2015-7098: Apple

  CVE-2015-7099: Apple

  CVE-2015-7100: Apple

  CVE-2015-7101: Apple

  CVE-2015-7102: Apple

  CVE-2015-7103: Apple

  CVE-2015-7104: Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece OpenGL występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo i Bo Qu z firmy Palo Alto Networks

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: