Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.9

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.9.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

QuickTime 7.7.9

 • QuickTime

  Dostępne dla: systemów Windows 7 i Windows Vista

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w programie QuickTime występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7085: anonimowy badacz

  CVE-2015-7086: anonimowy badacz

  CVE-2015-7087: Ryan Pentney i Richard Johnson z Cisco Talos

  CVE-2015-7088: Ryan Pentney i Richard Johnson z Cisco Talos

  CVE-2015-7089: Ryan Pentney i Richard Johnson z Cisco Talos

  CVE-2015-7090: Ryan Pentney i Richard Johnson z Cisco Talos

  CVE-2015-7091: Pedro Ribeiro (pedrib@gmail.com) z Agile Information Security

  CVE-2015-7092: Jaanus Kp z firmy Clarified Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-7117: Ryan Pentney i Richard Johnson z Cisco Talos

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: