Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 8.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 8.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Xcode 8.1

Wydano 27 października 2016 r.

IDE Xcode Server

Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11.5 i nowszych

Zagrożenie: zdalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: wykryto szereg błędów w środowisku Node.js w oprogramowaniu Xcode Server. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie środowiska Node.js do wersji 4.5.0.

CVE-2016-1669

CVE-2016-0705

CVE-2016-0797

CVE-2016-0702

CVE-2016-2086

CVE-2016-2216

CVE-2015-8027

CVE-2015-3193

CVE-2015-3194

CVE-2015-6764

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: