Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.1.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 9.1.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

tvOS 9.1.1

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1717: Frank Graziano z Yahoo! Pentest Team

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w interfejsie API komponentu IOHIDFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1719: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1720: Ian Beer z Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1721: Ian Beer z Google Project Zero i Ju Zhu z Trend Micro

 • libxslt

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece libxslt występował błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7995: puzzor

 • syslog

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake i Nikias Bassen z Zimperium zLabs

 • WebKit

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (4. generacji)

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: