Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 15

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 15.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 15

Wydano 20 września 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30836: Peter Nguyen Vu Hoang ze STAR Labs

Wpis dodano 18 listopada 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może ominąć kontrolę przeprowadzaną przez funkcję Gatekeeper.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30861: Ryan Pickren (ryanpickren.com), Wojciech Reguła (@_r3ggi)

Wpis dodano 18 listopada 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30818: Amar Menezes (@amarekano) z Zon8Research

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie obejść zabezpieczenia HSTS.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30823: David Gullasch z Recurity Labs

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30809: anonimowy badacz

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30846: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30848: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30849: Sergei Glazunov z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2021-30851: Samuel Groß z Google Project Zero

WebRTC

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca może być w stanie śledzić użytkowników za pomocą ich adresów IP.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30930: Oguz Kırat, Matthias Keller (m-keller.com)

Wpis dodano 25 maja 2022 r., uaktualniono 16 września 2022 r.

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Nikhil Mittal (@c0d3G33k).

Wpis dodano 18 listopada 2021 r.

WebRTC

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthias Keller (m-keller.com).

Wpis dodano 18 listopada 2021 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: