Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 15.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 15.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 15.1

Wydano 27 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-31008

Wpis dodano 31 marca 2022 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować nieoczekiwane niewymuszone zastosowanie reguł Content Security Policy.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30887: Narendra Bhati (@imnarendrabhati) z Suma Soft Pvt. Ltd.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwa witryna korzystająca z raportów Content Security Policy może doprowadzić do wycieku informacji przez przekierowania.

Opis: naprawiono błąd związany z wyciekiem informacji.

CVE-2021-30888: Prakash (@1lastBr3ath)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30889: Chijin Zhou z ShuiMuYuLin Ltd i Tsinghua wingtecher lab

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Big Sur i macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30890: anonimowy badacz

Dodatkowe podziękowania

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ivan Fratric z Google Project Zero, Pavel Gromadchuk i anonimowy badacz.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: