Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.8 i iPadOS 14.8

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemach iOS 14.8 i iPadOS 14.8.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 14.8 i iPadOS 14.8

Wydano 13 września 2021 r.

Apple Neural Engine

Dostępne dla urządzeń z systemem Apple Neural Engine: telefonu iPhone 8 i nowszych, iPada Pro (3. generacji) i nowszych, iPada Air (3. generacji) oraz iPada mini (5. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30838: proteas wang

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

Bluetooth

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30820: Jianjun Dai z Qihoo 360 Alpha Lab

Wpis dodano 20 września 2021 r.

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować ujawnienie informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30905: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

CoreAudio

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może prowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30834: JunDong Xie z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 25 października 2021 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30928: Mickey Jin (@patch1t) z Trend Micro

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30860: The Citizen Lab

CoreServices

Dostępne dla urządzeń z systemem Apple Neural Engine: iPhone 8 i nowszych, iPad Pro (3. generacji) i nowszych, iPad Air (3. generacji) oraz iPad mini (5. generacji)

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30864: Ron Hass (@ronhass7) z Perception Point, Ron Waisberg (@epsilan)

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

Core Telephony

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy. Apple wiedziała o zgłoszeniu, że ten problem mógł być aktywnie wykorzystywany w momencie wydania.

Opis: naprawiono błąd deserializacji przez poprawioną weryfikację.

CVE-2021-31010: Citizen Lab i Google Project Zero

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

FontParser

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku DFONT może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30841: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30843: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30842: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 20 września 2021 r.

Foundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30852: Yinyi Wu (@3ndy1) z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 25 października 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30847: Mike Zhang z Pangu Lab

Wpis dodano 25 października 2021 r.

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2021-30857: Manish Bhatt z Red Team X @Meta, Zweig z Kunlun Lab

Wpis dodano 20 września 2021 r., uaktualniono 25 maja 2022 r.

Kernel

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30859: Apple

Wpis dodano 20 września 2021 r.

libexpat

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: ten problem rozwiązano przez uaktualnienie biblioteki expat do wersji 2.4.1.

CVE-2013-0340: anonimowy badacz

Wpis dodano 20 września 2021 r.

Preferences

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać dostęp do plików objętych ograniczeniami.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2021-30855: Zhipeng Huo (@R3dF09) i Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Wpis dodano 20 września 2021 r.

Telephony

Dostępne dla: telefonu iPhone SE (1. generacji), iPada Pro 12,9 cala, iPada Air 2, iPada (5. generacji) i iPada mini 4

Zagrożenie: w niektórych sytuacjach pasmo podstawowe nie zapewniłoby integralności i ochrony przed szyfrowaniem.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30826: CheolJun Park, Sangwook Bae i BeomSeok Oh z KAIST SysSec Lab

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30818: Amar Menezes (@amarekano) z Zon8Research

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie obejść zabezpieczenia HSTS.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30823: David Gullasch z Recurity Labs

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30836: Peter Nguyen Vu Hoang ze STAR Labs

Wpis dodano 25 października 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-30858: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30848: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 20 września 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30849: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 20 września 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 6s i nowszych, iPada Pro (wszystkich modeli), iPada Air 2 i nowszych, iPada 5. generacji i nowszych, iPada mini 4 i nowszych oraz iPoda touch (7. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30846: Sergei Glazunov z Google Project Zero

Wpis dodano 20 września 2021 r.

Dodatkowe podziękowania

CoreML

Dziękujemy za udzieloną pomoc: hjy79425575 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro.

Wpis dodano 20 września 2021 r.

FaceTime

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Mohammed Waqqas Kakangarai.

Wpis dodano 25 maja 2022 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: