Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.5

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 7.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

watchOS 7.5

Wydano 24 maja 2021 r.

Audio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30707: hjy79425575 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Audio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku audio może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

Core Services

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie uzyskać uprawnienia użytkownika root.

Opis: w procedurze obsługi łączy symbolicznych występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności łączy symbolicznych.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CoreAudio

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku audio może spowodować ujawnienie zastrzeżonej pamięci.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30686: Mickey Jin z Trend Micro

CoreText

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

Opis: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

CVE-2021-30753: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30733: Sunglin z Knownsec 404

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Crash Reporter

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30727: Cees Elzinga

CVMS

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie podwyższyć swój poziom uprawnień.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro

FontParser

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd zapisu poza zakresem przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2021-30771: Mickey Jin (@patch1t) z Trend Micro, CFF z Topsec Alpha Team

Wpis dodano 19 stycznia 2022 r.

FontParser

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

Opis: przetwarzanie złośliwie spreparowanej czcionki może spowodować ujawnienie pamięci procesowej.

CVE-2021-30755: Xingwei Lin z Ant Security Light-Year Lab

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Heimdal

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może przeprowadzić atak typu „odmowa usługi” (DoS) lub ujawnić zawartość pamięci

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) z firmy Qihoo 360

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30700: Ye Zhang (@co0py_Cat) z firmy Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) z firmy Trend Micro i Ye Zhang z firmy Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanego pliku ASTC może spowodować ujawnienie zawartości pamięci

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

CVE-2021-30705: Ye Zhang z Baidu Security

ImageIO

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: ten błąd naprawiono przez poprawienie sprawdzania.

Opis: przetwarzanie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

CVE-2021-30706: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Jzhu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2021-30740: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30704: anonimowy badacz

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30715: brytyjska organizacja National Cyber Security Centre (NCSC)

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2021-30736: Ian Beer z Google Project Zero

Kernel

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: naprawiono błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

Opis: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

CVE-2021-30703: anonimowy badacz

Wpis dodano 21 lipca 2021 r.

LaunchServices

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury oczyszczania środowiska.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

Security

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci w dekoderze ASN.1 przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2021-30737: xerub

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd związany z obsługą różnych źródeł w elementach iframe przez poprawienie mechanizmu śledzenia źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń.

CVE-2021-30744: Dan Hite z firmy jsontop

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski z Cisco Talos

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30682: anonimowy badacz i 1lastBr3ath

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2021-30689: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2021-30749: anonimowy badacz i mipu94 z laboratorium SEFCOM, ASU. w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2021-30734: Jack Dates z RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 3 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa witryna może uzyskać dostęp do objętych ograniczeniami portów na dowolnych serwerach

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

Dodatkowe podziękowania

CommCenter

Dziękujemy za udzieloną pomoc: CHRISTIAN MINA.

ImageIO

Dziękujemy Jzhu współpracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro i anonimowemu badaczowi za ich pomoc.

Mail Drafts

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Lauritz Holtmann (@_lauritz_).

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Chris Salls (@salls) z Makai Security.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: