Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.1.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 13.1.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 13.1.2

Wydano 15 lipca 2020 r.

Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2020-9942: anonimowy badacz, Rahul d Kankrale (servicenger.com), Rayyan Bijoora (@Bijoora) z The City School, PAF Chapter, Ruilin Yang z Tencent Security Xuanwu Lab, YoKo Kho (@YoKoAcc) z PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Zhiyang Zeng(@Wester) z OPPO ZIWU Security Lab

Wpis dodano 12 listopada 2020 r.

Pobieranie w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy atakujący może być w stanie zmienić pochodzenie ramki pobierania w trybie Czytnik Reader w przeglądarce Safari.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9912: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com)

Automatyczne wstawianie podczas logowania w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy atakujący może powodować sugerowanie przez przeglądarkę Safari hasła dla niewłaściwej domeny.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9903: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com)

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: błąd w trybie funkcji Reader w przeglądarce Safari może pozwolić osobie atakującej zdalnie na obejście reguł Same Origin Policy.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2020-9911: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9894: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może uniemożliwić wprowadzenie reguł Content Security Policy.

Opis: w regułach Content Security Policy występował błąd dostępu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie ograniczeń dostępu.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR z Noon

Wpis uaktualniono 28 lipca 2020 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-9925: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9893: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9895: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy atakujący mający możliwość dowolnego odczytu i zapisu może być w stanie ominąć identyfikację wskaźnika (Pointer Authentication).

Opis: rozwiązano wiele problemów przez poprawienie logiki.

CVE-2020-9910: Samuel Groß (Google Project Zero)

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: złośliwy atakujący może być w stanie ukryć miejsce docelowe adresu URL.

Opis: naprawiono błąd kodowania Unicode adresów URL przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: skopiowanie adresu URL z Inspektora www może doprowadzić do ataku typu command injection.

Opis: w Inspektorze www występował błąd powodujący atak typu command injection. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury anulowania.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

WebRTC

Dostępne dla: systemów macOS Mojave i macOS High Sierra oraz zawarte w systemie macOS Catalina

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie spowodować uszkodzenie sterty przez spreparowany strumień SCTP.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-6514: natashenka z Google Project Zero

Wpis dodano 21 września 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: