Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.20

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.20.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iCloud dla Windows 7.20

Wydano 10 sierpnia 2020 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9883: anonimowy badacz, Mickey Jin z Trend Micro

Wpis dodano 21 września 2020 r., uaktualniono 15 grudnia 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-27933: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: w openEXR występowało wiele błędów powodujących przepełnienie buforu.

Opis: rozwiązano wiele problemów w openEXR przez poprawienie procedur sprawdzania.

CVE-2020-11758: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11759: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11760: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11761: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11762: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11763: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11764: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-11765: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

Wpis dodano 8 września 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9871: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9872: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9874: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9879: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9936: Mickey Jin z Trend Micro

CVE-2020-9937: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9873: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9938: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

CVE-2020-9984: anonimowy badacz

Wpis uaktualniono 21 września 2020 r.

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9877: Xingwei Lin (Ant-financial Light-Year Security Lab)

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2020-9919: Mickey Jin z Trend Micro

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2020-9876: Mickey Jin z Trend Micro

ImageIO

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd przekroczenia zakresu liczb całkowitych przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9875: Mickey Jin z Trend Micro

libxml2

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9926: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis dodano 16 marca 2021 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9894: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może uniemożliwić wprowadzenie reguł Content Security Policy.

Opis: w regułach Content Security Policy występował błąd dostępu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie ograniczeń dostępu.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR z Noon

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2020-9925: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2020-9893: 0011 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2020-9895: Wen Xu z grupy SSLab uczelni Georgia Tech

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwy atakujący mający możliwość dowolnego odczytu i zapisu może być w stanie ominąć identyfikację wskaźnika (Pointer Authentication).

Opis: rozwiązano wiele problemów przez poprawienie logiki.

CVE-2020-9910: Samuel Groß (Google Project Zero)

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwy atakujący może być w stanie ukryć miejsce docelowe adresu URL.

Opis: naprawiono błąd kodowania Unicode adresów URL przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

Inspektor www WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: skopiowanie adresu URL z Inspektora www może doprowadzić do ataku typu command injection.

Opis: w Inspektorze www występował błąd powodujący atak typu command injection. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury anulowania.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Dodatkowe podziękowania

ImageIO

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Xingwei Lin z Ant-financial Light-Year Security Lab.

Wpis dodano 21 września 2020 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: