Korzystanie z połączeń Bluetooth i Wi-Fi w centrum sterowania

Dowiedz się, jak sterować połączeniami Wi-Fi i Bluetooth z poziomu centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Informacje dotyczące połączeń Wi-Fi i Bluetooth

Naciśnięcie przycisków Wi-Fi i Bluetooth w centrum sterowania powoduje natychmiastowe rozłączenie urządzenia z siecią Wi-Fi i akcesoriami Bluetooth. Zarówno łączność Wi-Fi, jak i Bluetooth będą nadal dostępne, dlatego można korzystać z poniższych funkcji:

 • AirDrop

 • AirPlay

 • Apple Pencil

 • Apple Watch

 • Funkcje integracji, takie jak Handoff i Instant Hotspot

 • Instant Hotspot

 • Usługi lokalizacji

 • Odblokowywanie za pomocą zegarka Apple Watch

Rozłączanie z sieciami Wi-Fi

Otwórz centrum sterowania na iPhonie lub iPodzie touch albo iPadzie i stuknij przycisk Wi-Fi przycisk Wi-Fiikona Wi-Fi. Ikona zostanie przyciemniona, a urządzenie rozłączy się z każdą siecią, z którą jest połączone.

Po wyłączeniu Wi-Fi zostaje też wyłączone automatyczne przyłączanie się do pobliskich sieci Wi-Fi. Zostaje ono z powrotem włączone, gdy:

 • Włączysz sieć Wi-Fi w centrum sterowania.

 • Połączysz się z siecią Wi-Fi na ekranie Ustawienia > Wi-Fi.

 • Przejdziesz lub pojedziesz do nowego miejsca.

 • Jest godzina 5 rano czasu lokalnego.

 • Uruchomisz ponownie urządzenie.

Rozłączanie z akcesoriami Bluetooth

Otwórz centrum sterowania na iPhonie lub iPodzie touch albo iPadzie i stuknij przycisk Bluetoothikona Bluetooth. Ikona zostanie przyciemniona, a urządzenie rozłączy się z każdym akcesorium, z którym jest połączone. Nie dotyczy to jednak Apple Watch, Instant Hotspot, Apple Pencil oraz funkcji integracji, takich jak Handoff.

Po wyłączeniu funkcji Bluetooth nie będzie można połączyć urządzenia z systemem iOS lub iPadOS z urządzeniami Bluetooth. Możliwość ta zostanie przywrócona, gdy:

 • Włączysz funkcję Bluetooth w centrum sterowania.

 • Połączysz się z akcesorium Bluetooth na ekranie Ustawienia > Bluetooth lub stukając ikonę AirPlayBrak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu lub Brak tekstu alternatywnego dotyczącego obrazu i wybierając akcesorium Bluetooth accessory.

 • Jest godzina 5 rano czasu lokalnego.

 • Uruchomisz ponownie urządzenie.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi i Bluetooth

Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć Wi-Fi i Bluetooth dla wszystkich urządzeń i sieci, wykonaj następujące czynności:

 • Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi i wyłącz opcję Wi-Fi.

 • Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i wyłącz opcję Bluetooth.

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia z systemem iOS lub iPadOS, staraj się, aby funkcje Wi-Fi i Bluetooth były zawsze włączone.

Aktywacja trybu Samolot może spowodować także wyłączenie funkcji Wi-Fi i Bluetooth, o ile nie zostały one włączone w trybie Samolot. Dowiedz się więcej na temat sposobu korzystania z funkcji Wi-Fi i Bluetooth w trybie Samolot.

Więcej informacji

Data publikacji: