Używanie trybu Samolot na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i zegarku Apple Watch

W trybie Samolot funkcje komunikacji bezprzewodowej na urządzeniu zostają wyłączone zgodnie z przepisami linii lotniczych.

Włączanie trybu Samolot

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch otwórz centrum sterowania, a następnie stuknij ikonę ikona trybu Samolot na telefonie iPhone. Możesz też otworzyć Ustawienia > Tryb Samolot i stuknąć suwak, aby włączyć ten tryb.

Na zegarku Apple Watch dotknij i przytrzymaj dół ekranu, aż zostanie wyświetlone centrum sterowania, przesuń palcem do góry i stuknij ikonę ikona trybu Samolot na zegarku. Możesz też otworzyć Ustawienia i stuknąć Tryb Samolot, aby go włączyć.

Na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch możesz ustawić kopiowanie ustawienia Tryb Samolot z innego urządzenia. Przejdź do aplikacji Apple Watch na telefonie iPhone, a następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Tryb Samolot > Klonuj z iPhone'a.

W systemach iOS 13 i iPadOS włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie całej komunikacji radiowej oprócz Bluetooth. Jeśli wyłączysz Bluetooth w trybie Samolot, urządzenie zapamięta to ustawienie przy kolejnym włączeniu trybu Samolot.

Korzystanie z sieci Wi-Fi i łączności Bluetooth w trybie Samolot

Jeśli zezwalają na to linie lotnicze, możesz korzystać z sieci Wi-Fi i łączności Bluetooth w trybie Samolot. Aby korzystać z tych funkcji, musisz je oddzielnie włączyć. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz włączyć sieć Wi-Fi i łączność Bluetooth w centrum sterowania. Otwórz centrum sterowania z ekranu początkowego i stuknij ikonę   lub  . Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Wi-Fi lub Ustawienia > Bluetooth. Aby korzystać z funkcji Wi-Fi i Bluetooth na zegarku Apple Watch, po prostu wyłącz tryb Samolot. 

Jeśli włączysz funkcję Wi-Fi lub Bluetooth podczas pracy urządzenia w trybie Samolot, funkcje te będą włączone przy kolejnym użyciu trybu Samolot, chyba że wyłączysz je, będąc w trybie Samolot.

 

Więcej informacji

Dowiedz się, jak sterować połączeniami Wi-Fi i Bluetooth z poziomu centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch z systemem iOS 11 lub nowszym.

Data publikacji: