Używanie trybu Samolot na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i zegarku Apple Watch

Za pomocą trybu Samolot można wyłączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej na urządzeniu na czas podróży samolotem.

iPhone i Apple Watch wyświetlające włączony tryb Samolot

Włączanie trybu Samolot

Otwórz centrum sterowania na telefonie iPhone lub iPodzie touch albo na iPadzie, a następnie stuknij przycisk Tryb Samolot  ikona trybu Samolot na telefonie iPhone. Możesz też otworzyć Ustawienia i wybrać opcję Tryb Samolot, aby ją włączyć.

Na zegarku Apple Watch dotknij i przytrzymaj dół ekranu, aż zostanie wyświetlone centrum sterowania, przesuń palcem do góry i stuknij przycisk Tryb Samolot ikona trybu Samolot na zegarku.  Możesz też otworzyć Ustawienia i stuknąć opcję Tryb Samolot.

Na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch możesz ustawić kopiowanie ustawienia Tryb Samolot z innego urządzenia. Przejdź do aplikacji  Watch na telefonie iPhone, a następnie stuknij kolejno opcje Ogólne > Tryb Samolot > Klonuj z iPhone'a.

Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie całej komunikacji radiowej oprócz Bluetooth. Jeśli wyłączysz Bluetooth w trybie Samolot, urządzenie zapamięta to ustawienie przy kolejnym włączeniu trybu Samolot.

Korzystanie z sieci Wi-Fi i łączności Bluetooth w trybie Samolot

Jeśli zezwalają na to linie lotnicze, możesz korzystać z sieci Wi-Fi i łączności Bluetooth w trybie Samolot. Aby korzystać z tych funkcji, musisz je oddzielnie włączyć.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

  1. Otwórz centrum sterowania z poziomu ekranu początkowego.
  2. Stuknij ikonę Wi-Fi   lub ikonę Bluetooth  .

Możesz też otworzyć Ustawienia > Wi-Fi lub Ustawienia > Bluetooth.

Na zegarku Apple Watch:

  1. W przypadku sieci Wi-Fi dotknij i przytrzymaj dół ekranu, aż zostanie wyświetlone centrum sterowania.
  2. Przesuń palcem w górę i stuknij ikonę Wi-Fi  .

Możesz także wybrać opcje Ustawienia > Wi-Fi. W przypadku łączności Bluetooth wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth.

Jeśli włączysz funkcję Wi-Fi lub Bluetooth podczas pracy urządzenia w trybie Samolot, funkcje te będą włączone przy kolejnym użyciu trybu Samolot, chyba że wyłączysz je, będąc w trybie Samolot.

Więcej informacji

Dowiedz się, jak sterować połączeniami Wi-Fi i Bluetooth z poziomu centrum sterowania na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Data publikacji: