Jeśli na Apple TV pojawia się monit o wprowadzenie hasła funkcji AirPlay

Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami funkcji AirPlay, aby kontrolować, kto może strumieniować zawartość na Apple TV.

Po pierwszym uruchomieniu funkcji AirPlay na Apple TV pojawi się hasło ekranowe. Wprowadź to hasło na swoim urządzeniu, aby strumieniować zawartość na Apple TV. Jeśli korzystasz z trybu Pokaz w sali konferencyjnej, na wyświetlaczu zawsze pojawi się komunikat z instrukcjami połączenia AirPlay i szczegółowymi informacjami na temat sieci bezprzewodowej.

Jeśli pojawia się hasło, a nie używasz funkcji AirPlay

Jeśli widzisz powiadomienie dotyczące hasła na Apple TV, a nie próbujesz korzystać z funkcji AirPlay, może być konieczne dostosowanie ustawień funkcji AirPlay.

Na Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay i HomeKit.

Na tym ekranie możesz nadać Apple TV unikatową nazwę i przypisać je do pokoju, aby ułatwić jego rozpoznanie podczas korzystania z AirPlay. Możesz także określić, kto może strumieniować zawartość za pomocą funkcji AirPlay na Apple TV:

  • Wszyscy: każdy widzi Apple TV i może na nie strumieniować zawartość.

  • Każdy w tej samej sieci: każdy, kto ma połączenie z domową siecią Wi-Fi, może strumieniować zawartość na Apple TV.

  • Tylko osoby, którym udostępniam dom: osoby zaproszone do sterowania domem w aplikacji Dom mogą strumieniować zawartość na Apple TV.

  • Wymagaj hasła: każdy będzie musiał podać hasło, aby móc strumieniować zawartość na Apple TV.

Konfigurowanie weryfikacji Apple TV (3. generacji)

Aby skonfigurować wymóg podawania jednorazowego hasła ekranowego dla wszystkich urządzeń obsługujących funkcję AirPlay, wybierz kolejno opcje Ustawienia > AirPlay > Ochrona i włącz opcję Wymagaj weryfikacji urządzenia.

Data publikacji: