Et eksempel på visning av utdelingsinformasjon – Integers – for en matteklasse som viser detaljerte framdriftsdata for den valgte aktiviteten, inkludert informasjon om prosentandel som er fullført, gjennomsnittlig tidsbruk og normalisert poengsum for klassen. Alle aktiviteter indikerer at 28 elever ikke har fullført aktivitetene, at du har fem aktiviteter å gjennomgå, og at én elev ikke har levert oppgaver på nytt ennå. Bruk elevinformasjon til å hjelpe deg med å identifisere elever/studenter som kanskje trenger mer hjelp.

Vis fremgangsdata for klasser og elever/studenter

Gi utdelingsaktiviteter i apper som gir elevframdrift, og bruk deretter visningene for utdelingsdetaljer, klasseframdrift og elevframdrift for å se hvordan det går med elevene/studentene.

Vis framdrift for klasser, utdelinger og elever/studenter i Skolearbeid

Et eksempel på en elevs samarbeidsfil – Leong Kevin – Probability Lab 3 – som viser alternativene for Del-knappen i iWork Numbers-appen.

Del filer og samarbeid med elever/studenter

Del filer enkeltvis med elever/studenter eller med en hel klasse, og samarbeid deretter med elevene/studentene på utdelingsaktiviteter.

Legg til aktiviteter i Skolearbeid

En eksempelklassevisning – Math (Matematikk) – som viser fire utdelinger i Due (Leveringsfrist)-visningen. To i Due Today (Leveringsfrist i dag) og to i Due Next (Leveres innen de neste 7 dagene). I tillegg til Sist brukte-visningen, inneholder Skolearbeid-sidepanelet fire klasser (Literature, Math, Science og Technology), Mitt bibliotek med Utkast, Favoritter og Importeringer samt Music (2020)-klassearkivet for Township Schools.

Rask tilgang til alle klassene og utdelingene dine

Bruk Skolearbeid-sidepanelet til å se alle klassene dine, i tillegg til eventuelle nylige utdelinger, utdelingsutkast og favorittutdelinger. Hvis du har fjernet klasser i Skolearbeid, kan du også se utdelinger i klassearkivene i [din organisasjon].

Om klasser, utdelinger og elever i Skolearbeid

Hvis du vil gå gjennom brukerhåndboken for Skolearbeid, trykker du på innholdsfortegnelsen øverst på siden.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til Kundestøtte for utdanning-nettstedet.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.