Et eksempel på visning av utdelingsinformasjon – Field Trip Tomorrow! – for en naturfagklasse som viser detaljerte framdriftsdata for den valgte aktiviteten, inkludert informasjon om tidsbruk og poengsum. Samlet framdrift indikerer at du har fullført 33 % av utdelingen og har to aktiviteter igjen.

Se fremgangen din

Bruk klassevisningen og utdelingsdetaljer-visningen til å se framdriften din generelt i klassen og for hver utdelingsaktivitet.

Se fremgangen din i Skolearbeid

Et eksempel på en elevs/students samarbeidsfil – Hilma Goodwin- Probability Lab – som er klar for levering til Skolearbeid med iWork Numbers-appen.

Lever inn arbeidet ditt

Du kan levere inn arbeidet ditt i Skolearbeid-appen eller en iWork-app, eller du kan bruke Del-knappen i appen du brukte for å gjøre arbeidet.

Lever inn og erstatt arbeid i Skolearbeid

En eksempelklassevisning – Math (Matematikk) – som viser fire utdelinger i Due (Leveringsfrist)-visningen. To i Due Today (Leveringsfrist i dag) og to i Due Next (Leveres innen de neste 7 dagene). I tillegg til Sist brukte-visningen, inneholder Skolearbeid-sidepanelet fire klasser (Literature, Math, Science og Technology).

Få en rask oversikt over de neste innleveringene

Bruk Skolearbeid-sidepanelet til å se klassene dine. Deretter kan du bruke Sist brukte- eller klassevisningen til å se utdelingene med tidsfrist i dag og uken som kommer.

Vis utdelinger i Skolearbeid

Hvis du vil gå gjennom brukerhåndboken for Skolearbeid, trykker du på innholdsfortegnelsen øverst på siden.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du gå til Kundestøtte for utdanning-nettstedet.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.