Bruk Fleroppgaver på iPad

Med iPadOS kan du bruke Fleroppgaver til å arbeide med to apper samtidig, svare på e-post mens du ser en video, bytte mellom apper med bevegelser og mye mer.

Bruk Dock til å bruke flere apper samtidig

Med Dock kan du umiddelbart åpne og veksle mellom apper fra hvilken som helst app. Du kan til og med tilpasse venstre side av Dock med favorittappene dine. På høyre side ser du apper du nylig har brukt, og apper som er åpne på iPhone og Mac.

Du finner Dock nederst på Hjem-skjermen. For å se Dock mens du bruker en app, fører du én finger opp fra bunnen av skjermen helt til Dock vises, og deretter slipper du. 

For å tilpasse Dock med favorittappene dine trykker og holder du på en app på Hjem-skjermen. Deretter drar du den umiddelbart til venstre side av Dock.

For å fjerne enn app fra Dock trykker og holder du på en app til venstre i Dock. Deretter drar du den bort umiddelbart.

Bruk to apper samtidig

Med Dock er det enkelt å bruke flere apper samtidig. Dra en app bort fra Dock for å opprette en Slide Over, eller dra den til venstre eller høyre på skjermen for å opprette en Split View. Du kan til og med jobbe i flere apper i Slide Over, se to apper i Split View og se på en film eller bruke FaceTime med bilde i bilde – alt sammen på den samme skjermen.

Åpne en app med Slide Over

Bruk Slide Over til å bruke en app som legges over alle andre åpne apper, til og med over to åpne apper i Split View.

Slik bruker du Slide Over:

 1. Åpne en app.
 2. Sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne Dock.
 3. På Dock trykker og holder du på den nye appen du vil åpne, og deretter drar du den til skjermen.

Bruk Slide Over i Split View:

Hvis du bruker to apper i Split View og vil åpne en tredje app i Slide Over, sveiper du bare opp fra bunnen av skjermen for å åpne Dock. Deretter drar du appen over skillelinjen.

 • For å flytte appen som er åpen i Slide Over, trykker og holder du på streksymbolet, og deretter drar du den til venstre eller høyre side av skjermen.
 • Du kan også flytte appen som er åpen i Slide Over, bort fra skjermen og skyve den tilbake når du vil bruke den. Bare sett fingeren på streksymbolet, og dra appen til høyre og av skjermen. Når du vil bruke appen igjen, sveiper du til venstre fra høyre side av skjermen.
 • Du kan jobbe i flere apper i Slide Over når du bruker Split View. Hvis du vil bytte mellom appene du har åpne i Slide Over, sveiper du streksymbolet til høyre eller venstre. Hvis du vil lukke en app i Slide Over, sveiper du opp på streksymbolet og holder inne på midten av skjermen for å se alle appene du har åpne. Sveip deretter opp igjen på appen du vil lukke.

Med enkelte støttede apper, for eksempel iWork og Filer, kan du bruke Split View i samme app.

Du kan bruke Slide Over med iPad Pro, iPad (5. generasjon eller nyere), iPad Air 2 og nyere eller iPad mini 4 og nyere.

Bruk to apper samtidig med Split View

Med Split View kan du bruke to apper samtidig. Du kan for eksempel se på bilder mens du skriver e-post. Du kan også se på et sted i Kart mens du utforsker ferietips i Safari.

Slik bruker du Split View:

 1. Åpne en app.
 2. Sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne Dock.
 3. På Dock trykker og holder du på den andre appen du vil åpne, og deretter drar du den til venstre eller høyre på skjermen.

Slik justerer du Split View:

 • For å gi appene like mye plass på skjermen drar du skillelinjen til midten av skjermen.
 • For å gjøre Split View om til Slide Over sveiper du ned fra toppen av appen.
 • Lukk Split View: Dra skillelinjen mellom appene over appen du vil lukke.

Finn ut hvordan du bruker Split View i Safari på iPad for å se to nettsteder samtidig.

Du kan bruke Split View med iPad Pro, iPad (5. generasjon og nyere), iPad Air 2 og nyere eller iPad mini 4 og nyere.

Bruke bilde-i-bilde til å bruke apper mens du ser på en video

Med bilde-i-bilde kan du gjøre ting som å svare på e-post mens du ser på et TV-program. Hvis du bruker FaceTime eller ser en film, trykker du på bilde-i-bilde-symbolet for å skalere videoskjermbildet ned til et hjørne av skjermen. Da kan du åpne en ny app samtidig som avspillingen av videoen fortsetter. 

Hvis du vil flytte videoen, drar du den til et annet hjørne. For å sette videoen tilbake i fullskjerm trykker du på fullskjerm-symbolet i venstre hjørne av videoen. Du kan også skjule videoen ved å dra den til venstre eller høyre kant av skjermen. Trykk på pilsymbolet for å vise videoen igjen.

Du kan bruke Bilde i bilde med iPad Pro, iPad (5. generasjon eller nyere), iPad Air 2 og nyere eller iPad mini 4 og nyere.

Bruk bevegelser med iPadOS

Bruk Fleroppgaver-bevegelser på iPad for raskt å se appveksleren, bytte til en annen app eller gå tilbake til Hjem-skjermen:

 • Se appveksleren: Sveip opp med én finger fra bunnen av skjermen og hold inne midt på skjermen helt til appveksleren vises. Sveip deretter med én finger til venstre eller høyre for å finne og åpne en annen app.
 • Veksle mellom apper: Sveip til venstre eller høyre med fire eller fem fingre for å bytte til en app du har brukt tidligere. På iPad Pro med Face ID, 11-tommers iPad Pro eller 12,9-tommers iPad Pro (3. generasjon) kan du sveipe langs bunnen av skjermen for å bytte mellom apper du har brukt tidligere. 
 • Gå tilbake til Hjem-skjermen: Mens du bruker en app, sveiper du opp fra bunnen av skjermen. Du kan også knipe fem fingre sammen på skjermen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.

Dra og slipp mellom apper

Med dra og slipp kan du flytte tekst, bilder og filer fra én app til en annen. Du kan for eksempel dra tekst fra Safari til et notat, et bilde fra Bilder til en e-post eller en kalenderhendelse til en tekstmelding:

 1. Åpne to apper i Split View eller Slide Over.
 2. Trykk og hold inne elementet til det løftes opp. For å velge flere elementer trykker og holder du inne på et element. Deretter fortsetter du å holde det mens du trykker på flere elementer med en annen finger. Et merke viser antallet valgte elementer. For å dra og slippe tekst velger du først teksten og deretter trykker og holder du på teksten til den løftes opp.
 3. Dra elementet til en annen app og slipp det.

Slå på eller av Fleroppgave-funksjoner

Gå til Innstillinger > Hjem-skjerm og Dock > Fleroppgaver for å slå Fleroppgave-funksjoner på eller av. Da kan du gjøre følgende:

 • Tillat flere apper: Slå av hvis du ikke vil bruke Slide Over eller Split View.
 • Bilde i bilde: Slå av funksjonen hvis du ikke vil bruke Bilde i bilde.
 • Bevegelser: Slå av hvis du ikke vil bruke bevegelser i Fleroppgaver til å vise appveksleren, gå tilbake til Hjem-skjermen og mer.

Under Innstillinger > Hjem-skjerm og Dock kan du slå på Vis foreslåtte og nylig brukte apper i Dock for å se nylig brukte apper på høyre side av Dock.

Publiseringsdato: