macOS High Sierra

Løs problemer i Safari

Hvis du har problemer med å navigere på Internett, kan du prøve forslagene nedenfor.

Nettsider vises ikke

  • Kontroller Internett-forbindelsen din.

  • Prøv et annet program som bruker Internett, for eksempel Mail.

  • Forsikre deg om at aller kabler er koblet til, og at nettverksenheter (for eksempel en ruter), er slått på.

Problemer med å åpne nettsider

Hvis maskinen er koblet til Internett men du fortsatt har problemer, venter du noen minutter før du prøver å vise nettsiden på nytt.

Hvis du trenger mer hjelp, leser du:

Hvis du ikke kan åpne et nettsted i Safari

Hvis du ikke kan åpne et Safari-vindu

Hvis en bruker ikke kan åpne en kryptert nettside

Nettsider er rotete eller vanskelige å lese

Hvis nettsider ser rotete eller ufullstendige ut eller teksten på dem er for liten, er det mulig du må endre Safari-innstillinger. Hvis du trenger mer hjelp, leser du:

Hvis tekst på nettsider har uventede eller uvanlige tegn

Hvis funksjoner på en nettside ikke fungerer

Hvis Safari ikke viser nettsidebilder

Zoom inn på nettsider

Søkene er ikke effektive

Hvis nettsøkene ikke finner det du er ute etter, kan du forbedre søkeresultatene dine ved å bruke de riktige søkeordene.

Autoutfyll virker ikke

Autoutfyll-funksjonen i Safari husker informasjon som du fyller ut i skjemaer på nettsider. Hvis Autoutfyll ikke virker, er det mulig du må endre Autoutfyll-valgene i Safari-valg.

Problemer med å laste ned filer

  • Klikk på Vis nedlastinger-knappen for å se statusen for elementer som blir lastet ned.

  • Hvis nedlastingen er satt på pause, klikker du på Fortsett-knappen ved siden av filen i listen.

  • Hvis du vil vise en nedlastet fil i Finder, klikker du på forstørrelsesglasset til høyre for navnet i nedlastingslisten.

Du finner løsninger på andre nedlastingsproblemer under Hvis Safari ikke kan laste ned et objekt fra Internett.

Problemer med programtillegg

Hvis en nettside har problemer med å vise programtillegginnhold som for eksempel video, kan det være at du ser et plassholderobjekt med en knapp som beskriver programtilleggproblemet. Programtillegget er kanskje gammelt, blokkert eller ikke tilgjengelig.

Du kan prøve å klikke på plassholderknappen for å løse problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon, leser du Hvis et programtillegg mangler og Hvis du blir bedt om å godkjenne eller oppdatere et programtillegg.