macOS High Sierra

Bruk Autoutfyll for kredittkort, kontakter og passord

Med Autoutfyll-funksjonen kan Safari automatisk fylle ut kredittkortinformasjon, kontaktinformasjon, passord og annet. Den kan automatisk fylle ut informasjon fra kontaktene dine i Kontakter. Funksjonen kan også generere et sikkert passord når du har behov for det. Safari uthever autoutfylte felt med gult.

Tips: Hvis du konfigurerer iCloud-nøkkelring på Macen og andre enheter, fyller Safari automatisk ut arkiverte brukernavn, passord og kredittkortinformasjon på alle disse enhetene.

Åpne Safari for meg

Et leveringsskjema der et kontaktkort vises og Autoutfyll er tilgjengelig.

Fyll ut betalingskortinformasjon

 • Du kan velge fra en liste med lagrede kredittkort. Du kan legge til eller fjerne arkiverte kredittkort. Safari kan autoutfylle kontonavnet, kontonummeret og utløpsdatoen. Av sikkerhetsårsaker arkiverer ikke Safari sikkerhetskoden for kredittkortet. Du må oppgi det manuelt hver gang du bruker kortet på et nettsted.

Fyll ut med informasjon fra Kontakter

 • Hvis du vil fylle ut et skjema raskt på en nettside, kan du begynne å skrive inn et navn fra kontaktlisten din. Kontaktinformasjonen fylles ut automatisk. Hvis en kontakt har flere adresser, e-postadresser, telefonnumre eller annen type info, kan du velge mellom hjem- eller jobboppføringen eller en tilpasset oppføring du har lagt inn på kontaktkortet (eller bruk Touch Bar). Hvis du ikke vil at Safari skal autoutfylle informasjon, fortsetter du bare å skrive.

Fyll ut brukernavn og passord

 • Hvis du tidligere har arkivert brukernavnet og passordet for nettstedet, oppgir Safari automatisk informasjonen. Klikk i brukernavnfeltet, og velg deretter brukernavnet ditt (eller bruk Touch Bar).

  Hvis ingen informasjon er arkivert for et nettsted, gjør du ett av følgende:

  • Hvis et annet nettsted bruker samme brukernavn og passord, kan du bruke den informasjonen på gjeldende nettsted. Klikk i passordfeltet, klikk på Autoutfyll-nøkkelen , og velg deretter Andre passord. Velg nettstedet med brukernavnet og passordet du vil bruke, og klikk deretter på Fyll.

  • Hvis nettstedets brukernavn og passord er unike, arkiverer du informasjonen slik at Safari automatisk kan oppgi den neste gang. Angi brukernavnet og passordet, eller generer et passord (beskrives under), og klikk deretter på Arkiver passord når du blir bedt om det.

Generer et sikkert passord

 • Når du begynner å opprette et nytt nettstedpassord og har konfigurert iCloud-nøkkelring på Macen, foreslår Safari automatisk et unikt, sikkert passord. Hvis du ikke har konfigurert iCloud-nøkkelring, klikker du i passordfeltet, klikker på Autoutfyll-nøkkelen og velger deretter Foreslå nytt passord.

Endre innstillinger for Autoutfyll

 • Velg Safari > Valg, og klikk deretter på Autoutfyll.

  • Hvis du vil slå Autoutfyll av eller på; markerer du informasjonen du vil inkludere i Autoutfyll, og fjerner markeringen for resten.

  • Hvis du vil endre eller slette Autoutfyll-informasjon, klikker du på Rediger ved siden av informasjonen du vil endre eller slette.

Viktig: Safari fyller automatisk ut informasjon for alle som bruker Macen med din bruker. Den fyller også automatisk ut informasjon for alle som bruker de andre enhetene dine, hvis de enhetene og Macen har iCloud-nøkkelring konfigurert.

Av sikkerhetsårsaker bør du konfigurere Macen til å vise påloggingsvinduet når den starter og til å kreve passord etter aktivering av dvale eller en skjermsparer. Konfigurer iOS-enhetene dine til å kreve en kode for å låse opp skjermen.

Brukernavn, passord og kredittkortinformasjon krypteres i macOS-nøkkelringen. De er også kryptert i iCloud-nøkkelringen hvis det er konfigurert på Macen.

Hvis du fjerner kredittkortinformasjon eller brukernavn og passord i Safari, blir de slettet fra macOS-nøkkelringen. De blir også fjernet fra andre enheter hvis Macen og andre enheter er konfigurert for iCloud-nøkkelring.