macOS High Sierra

Arkiver nettsider

Du kan arkivere en hel nettside, inkludert all grafikk og koblinger, eller kun deler av den.

Åpne Safari for meg

  • Arkiver tekst fra en nettside: Flytt markert tekst til et dokument eller til skrivebordet.

  • Arkiver et bilde fra en nettside: Flytt bildet til et dokument eller til skrivebordet, eller hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på bildet, og velg Arkiver bilde i «Nedlastinger», Arkiver bilde som eller Legg til bilde i Bilder. Noen bilder, for eksempel bakgrunnsbilder, kan ikke arkiveres.

  • Arkiver en kobling fra en nettside: Dra koblingen til et dokument eller skrivebordet, eller hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på koblingen, og velg Legg til kobling i bokmerker eller Legg til kobling i leselisten.

  • Arkiver en hel nettside: Velg Arkiv > Arkiver som, og velg Format > Nettarkiv eller Format > Kildeinnhold.

    • Nettarkiv: Arkiverer all grafikk, og koblinger fungerer så lenge målsidene er tilgjengelige. Nettarkiv er nyttige for midlertidige sider, for eksempel kvitteringer.

    • Kildeinnhold: Arkiverer kun HTML-kildekoden. Dette er nyttig hvis du vil bruke HTML-kilden i en egen nettside.

Merk: Enkelte nettsider kan forhindre deg i å arkivere objekter som vises på siden.