macOS High Sierra

Zoom inn på nettsider

Du kan gjøre tekst og bilder større, slik at de blir lettere å se.

Åpne Safari for meg

Gjør innhold større på alle nettsider

  1. Velg Safari > Valg, klikk på Nettsteder, og klikk deretter på Sidezoom.

  2. Marker alle nettstedene oppført under Konfigurerte nettsteder (du kan markere flere nettsteder på én gang ved å trykke og holde på Skift- eller Kommando-tasten mens du klikker), og klikk deretter på Fjern for å tømme listen.

    Hvis ingenting er oppført under Konfigurerte nettsteder, har du enten ikke konfigurert noen ennå, eller så har du tømt listen på et tidligere tidspunkt.

  3. Klikk på lokalmenyen «Når du besøker andre nettsteder», og velg deretter et høyere prosenttall.

Gjør innhold større på et bestemt nettsted

  • Gjør alt innhold større: Velg Safari > Innstillinger for dette nettstedet, og velg deretter et alternativ fra Sidezoom-lokalmenyen, eller velg Vis > Zoom inn. Du kan også spre to fingre på en styreflate som har støtte for bevegelser. Safari husker zoomnivået når du besøker nettstedet på et senere tidspunkt (bortsett fra hvis du zoomer med en fingerbevegelse).

  • Gjør kun teksten større: Hold nede Tilvalg-tasten og velg Vis > Gjør teksten større. Safari husker tekststørrelsen når du besøker nettstedet på et senere tidspunkt.

Utvid til fullskjermvisning

  • Klikk på den grønne fullskjermknappen øverst til venstre i nettleservinduet, eller trykk på Kontroll-Kommando-F. Hvis du vil avslutte fullskjermvisning, flytter du markøren til øverste venstre hjørne på skjermen og klikker på den grønne fullskjermknappen på nytt, eller trykker på Kontroll-Kommando-F.

Bruk Safari i Split View

  • Klikk og hold på den grønne fullskjermknappen øverst til venstre i nettleservinduet, flytt Safari-vinduet til den siden av skjermen du vil bruke, og slipp deretter knappen. Velg et program som støtter delt visning for den andre halvdelen av skjermen.