macOS High Sierra

Gjør det enklere å se det som er på skjermen

Hvis du har problemer med å se objekter på skjermen, kan du prøve disse forslagene.

Endre utseendet på skrivebordet

 • Gjør skrivebordet mindre gjennomsiktig: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, klikk på Skjerm, og velg deretter «Reduser gjennomsiktighet». De gjennomsiktige områdene på skrivebordet og i programvinduer blir grå.

 • Velg et skrivebordsbilde med færre farger eller figurer: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skrivebord og skjermsparer, klikk på Skrivebord, se gjennom bildemappene til venstre, og velg et mindre støyende bilde eller en heldekkende farge til høyre.

 • Gjør kantlinjer mørkere: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, klikk på Skjerm, og velg deretter «Øk kontrast». macOS reduserer automatisk gjennomsiktigheten og gjør kantlinjene på knapper, ruter og andre objekter på skjermen lettere å se.

 • Gjør farger mindre anstrengende for øynene dine på kveldstid: Du kan bruke Night Shift til å gjøre fargene på skjermen varmere.

 • Gjør pekeren større: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, klikk på Skjerm, og flytt Pekerstørrelse-skyveknappen så langt til høyre som du trenger.

  Tips: Hvis du ikke ser hvor pekeren er på skjermen, flytter du fingeren raskt rundt på styreflaten eller flytter musen raskt, så blir pekeren større et kort øyeblikk, slik at du ser den. Hvis du vil slå av denne funksjonen, velger du Apple-meny > Systemvalg, klikker på Tilgjengelighet, klikker på Skjerm og fjerner markeringen for «Rist for å finne musepekeren».

  Åpne Skjerm-panelet for meg

Gjør tekst større

 • Øk tekststørrelsen for e-postmeldinger i Mail: I Mail velger du Mail > Valg, klikker på Fonter og farger, klikker på Velg ved siden av «Meldingsfont» og velger deretter en fontstørrelse i Fonter-vinduet.

 • Øk tekststørrelsen for meldinger i Meldinger: I Meldinger velger du Meldinger > Valg, klikker på Generelt, og flytter deretter «Tekststørrelse»-skyveknappen mot høyre.

 • Øk tekststørrelsen i andre programmer: I mange programmer kan du trykke på Kommando-plusstegn (+) eller Kommando-minustegn (-) for å justere tekststørrelsen. Hvis det ikke fungerer, kontrollerer du innstillingene for programmet. I Generelt-valg i iTunes kan du for eksempel øke tekststørrelsen for listevisninger.

Gjør symboler og andre objekter større

 • Øk størrelsen på symboler og symboltekst på skrivebordet: Hold nede Kontroll-tasten mens du klikker på skrivebordet, velg Vis visningsvalg, og flytt «Symbolstørrelse»-skyveknappen mot høyre. Klikk på «Tekststørrelse»-lokalmenyen, og velg en tekststørrelse.

 • Øk størrelsen på symboler og symboltekst i en Finder-mappe: Marker mappen i Finder, og velg Vis > Vis visningsvalg. Visningen du bruker, avgjør hvordan du øker størrelsen.

  • For Symbol-visning, flytter du «Symbolstørrelse»-skyveknappen mot høyre. Klikk på «Tekststørrelse»-lokalmenyen, og velg en tekststørrelse.

  • For Liste- eller Cover Flow-visning, markerer du en større symbolstørrelse til høyre for «Symbolstørrelse». Klikk på «Tekststørrelse»-lokalmenyen, og velg en tekststørrelse.

  • For Kolonne-visning, klikker du på «Tekststørrelse»-lokalmenyen og velger en tekststørrelse. Du kan ikke velge en symbolstørrelse.

 • Øk størrelsen på objekter i sidepanelene i Finder og Mail: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Generelt, klikk på «Størrelse på sidepanelsymbol»-lokalmenyen, og velg Stor.

Bruk zoom

 • Zoom inn på skjermen: Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tilgjengelighet, og klikk deretter på Zoom. Du kan zoome hele skjermen eller en del av skjermen.

  • Når «Bruk tastatursnarveier for å zoome» er valgt, kan du zoome inn (trykk på Tilvalg-Kommande-Er lik-tegn), zoome ut (trykk på Tilvalg-Kommando-Minus-tegn), eller bytte raskt mellom de to innstillingene (trykk på Tilvalg-Kommando-8).

  • Når «Bruk rullebevegelse med spesialtaster for å zoome» er markert, kan du zoome inn ved å trykke og holde på Kontroll-tasten (eller en annen spesialtast) og dra oppover med to fingre på styreflaten.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Zoom-valgpanelet.

 • Zoom inn på nettsider i Safari: I Safari, velg Vis > Zoom inn, eller trykk på Kommando-plusstegn (+). Du kan velge Zoom inn eller trykke på Kommando-plusstegn flere ganger for å fortsette å zoome inn. Hvis du kun vil forstørre teksten og ikke bildene, velger du Zoom kun tekst.