macOS High Sierra

Tilpass Safari-vinduet

Du kan bytte layouten for Safari-linjer, -knapper og -bokmerker slik at de passer med din nettlesing.

Åpne Safari for meg

Bruk favorittlinjen

 • Velg Vis > Vis favorittlinje.

  Favorittlinjen med en bokmerkemappe. Klikk og hold på et bokmerke eller en mappe i linjen for å redigere. Hvis du vil endre rekkefølgen på elementer i linjen, drar du dem rundt. Hvis du vil fjerne et element, drar du det bort fra linjen.

Vis statuslinjen

 • Velg Vis > Vis statuslinje. Når du holder markøren over en kobling, viser statuslinjen nederst i Safari-vinduet koblingens fulle adresse.

  Markøren over en kobling på en nettside med koblingens URL synlig i statuslinjen nederst i vinduet.

Tilpass verktøylinjen

 • Velg Vis > Tilpass verktøylinje, og legg til, fjern og omorganiser verktøylinjeobjekter ved å dra i dem. Du kan for eksempel legge til en iCloud-faner-knapp som viser en liste over nettsider som er åpne på andre enheter der Safari er slått på i iCloud-valg.

  • Omarranger verktøylinjeknapper raskt: Trykk og hold på Kommando-tasten, og flytt deretter knappene mot høyre eller venstre. Denne snarveien fungerer ikke med Fram/Tilbake-, Sidepanel-,Toppsider-, Hjem-, Logg- eller Nedlastinger-knappen eller det smarte søkefeltet.

  • Endre verktøylinjens størrelse: Hvis du ser vinkelparenteser helt til høyre i verktøylinjen, betyr det at vinduet er for lite til at alle verktøylinjeelementene vises. Gjør vinduet større eller klikk på vinkelparentesene for å se resten av elementene.

  • Fjern et element fra verktøylinjen: Hold nede Kommando-tasten, og flytt objektet ut av verktøylinjen.

  • Vis eller skjul verktøylinjen i fullskjermvisning: Mens du er i fullskjermvisning, velger du Vis > Vis alltid verktøylinjen i fullskjerm.

Hvis du vil tilpasse Safari ytterligere, velger du Safari > Valg, og deretter endrer du alternativene.