macOS High Sierra

Gjør et bilde skarpere

Skarpgjøring-justeringen endrer bilder ved å gjøre kantene tydeligere og bedre definert.

 1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Juster i verktøylinjen.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Skarpgjøring i Juster-panelet.

 4. Flytt skyveknappene for å justere skarpheten.

  Skarpgjøring-kontroller i Juster-panelet.
  • Intensitet: Justerer i hvor sterk grad kantene skal defineres.

  • Kanter: Angir terskelen for hvilke grupper med bildepunkter som er kanter og hvilke som ikke er det.

  • Forringelse: Gjør skarpgjøringseffekten mer eller mindre fremtredende. Hvis du øker forringelsesverdien blir skarpgjøringen mer intens, og ved å redusere verdien blir effekten mykere.

Tips: Plasser markøren over en skyveknapp, og hold nede Tilvalg-tasten for å utvide skyveknappens verdiområde.