macOS High Sierra

Sikkerhetskopier Bilder-biblioteket

Selv om du bruker iCloud-bildebibliotek, er det viktig at du alltid sikkerhetskopierer biblioteket lokalt ved hjelp av en av følgende metoder:

  • Bruk Time Machine: Når du har konfigurert Time Machine, sikkerhetskopieres filene på Macen automatisk. Hvis du skulle miste filene i Bilder-biblioteket, kan du gjenopprette dem fra Time Machine-sikkerhetskopien. Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer Time Machine, åpner du Time Machine i Programmer-mappen og ser i Hjelp-menyen.

    ADVARSEL: Hvis et Bilder-bibliotek er plassert på en ekstern disk, må du ikke sikkerhetskopiere disken med Time Machine. Rettighetene for Bilder-biblioteket kan være i konflikt med rettighetene for Time Machine-sikkerhetskopien.

  • Kopier biblioteket manuelt til en ekstern lagringsenhet: Flytt Bilder-biblioteket (standardinnstillingen er at denne er i Bilder-mappen på Macen) til lagringsenheten for å opprette en kopi.

Hvis du har flere enn ett bildebibliotek, sørger du for å sikkerhetskopiere alle.

Viktig: Hvis noen av bildefilene dine er lagret utenfor bildebiblioteket, sikkerhetskopieres ikke de filene (som kalles refererte filer) når du sikkerhetskopierer biblioteket. Sørg for å sikkerhetskopiere de filene separat. Du kan gjøre det enklere å sikkerhetskopiere alle bildefilene samtidig ved å konsolidere refererte filer til biblioteket. (Les Endre hvor Bilder lagrer bildene dine for mer informasjon.)