macOS High Sierra

Bruk nivåjusteringer

Du kan justere nivåene i et bilde for å kontrollere fargetoneområdet og kontrasten i bildet. Du kan justere innstillinger for svartpunkt, skygger, mellomtoner, lyse områder og hvitpunkt. Du kan også endre utseendet på bestemte farger (rødt, grønt og blått).

Bilde før nivåjusteringer.
Bilde etter nivåjusteringer.
 1. Dobbeltklikk på et bilde, og klikk deretter på Rediger i verktøylinjen.

 2. Klikk på Juster i verktøylinjen.

 3. Klikk på trekanten ved siden av Nivåer i Juster-panelet.

 4. Du kan gjøre følgende:

  • Autokorriger nivåene for et bilde: Klikk på lokalmenyen under Nivåer-symbolet, og velg deretter Lystetthet, RGB eller fargen du vil endre, og klikk deretter på Auto.

   Nivåkontroller med Auto øverst til høyre.
  • Juster nivåer manuelt: Flytt håndtakene i histogrammet for å gjøre justeringene du vil ha. Tilvalg-flytt et håndtak for å flytte både det øverste og nederste håndtaket sammen.

   Nivåkontroller sammen med RGB-histogrammet, inkludert (fra venstre mot høyre) svartpunkt, skygger, mellomtoner, lyse områder og hvitpunkt.
   • Svartpunkt: Justerer punktet der svarte områder blir helt svarte (ingen detaljer er synlige).

   • Hvitpunkt: Justerer punktet der hvite områder er helt hvite.

   • Skygger: Justerer lysheten eller mørkheten til skygger for å vise detaljene du vil ha.

   • Lyse områder: Justerer lyse områder til lysstyrken du vil ha.

   • Mellomtoner: Justerer lysheten eller mørkheten for mellomtoneområder på bildet.

  • Endre fargetonen for en bestemt farge i et bilde: Klikk på lokalmenyen under Nivåer-symbolet, og velg deretter fargen du vil endre. Flytt håndtakene for å justere lysheten eller mørkheten for den fargen i bildet.

   Nivåkontroller og histogram for å endre rødfarger i et bilde.
  • Endre histogrammet for å vise lystetthetsverdier (i stedet for RGB-verdier): Klikk på lokalmenyen under Nivåer-symbolet, og velg deretter Lystetthet. Det kan for eksempel være aktuelt å endre histogrammet til lystetthetsverdier når du arbeider med svart-hvitt-bilder. Histogramhåndtakene utfører samme funksjoner som når RGB-histogrammet vises.

Merk: Du kan også flytte de øverste håndtakene på nivåkontrollene for å endre området som justeres. Hvis du for eksempel vil justere kun de lyseste lyse områdene, flytter du det øverste håndtaket lenger mot høyre. Hvis du vil fininnstille en justering, holder du nede Tilvalg-tasten og flytter det nederste håndtaket. Dette flytter både det nederste og øverste håndtaket samtidig til du får resultatene du vil ha.