Malvelgeren med kategorier langs toppen. Personlig økonomi-kategorien er valgt.

Kom i gang med en mal

Alle regneark starter med en mal – en modell du kan bruke som utgangspunkt. Erstatt diagrammer og data i malen med ditt eget innhold, og legg til nye tabeller, formler og mer.

Opprett et regneark

Et regneark som viser en tabell over gjennomførte turer og lengden på hver tur. Cellehandlinger-menyen er åpen og viser alternativer for å legge til dagens dato, nåværende tid og redigere formelen i den valgte cellen.

Legg til data i en tabell

Skriv inn egne data eller importer data fra en annen fil. Du kan også velge mellom en rekke forhåndslagde formler, for eksempel sum eller gjennomsnitt, som du kan legge til i en hvilken som helst celle. Du kan legge til flere rader og kolonner for å få plass til alle dataene dine.

Angi tekst og tall i tabeller

Et sektordiagram som viser prosentandeler over gjennomførte turer. Format-menyen er også åpen og viser ulike diagramstiler som kan velges, samt alternativer for å redigere serien eller diagramreferanser og slå diagramtittelen av eller på.

Opprett et diagram

Illustrer dataene med et 2D-diagram eller et interaktivt diagram. Diagrammet blir oppdatert automatisk når du endrer dataene i tabellen.

Legg til et diagram

Et regneark med oversikt over turinformasjon, som viser arknavn nær toppen av skjermen. Legg til ark-knappen vises til venstre, etterfulgt av arkfanene Elevation og Trail Segments.

Organiser et regneark ved hjelp av ark

Organiser regnearkene dine med forskjellige ark for hver type informasjon du ønsker å spore, for eksempel inntekter, utgifter og så videre. Trykk på en fane øverst i regnearket for å bytte til arket du vil vise.

Legg til ark

Legg til personer-skjermen som viser et bilde av dokumentet som skal deles. Nedenfor er knapper for ulike måter å sende invitasjonen på, blant annet Meldinger og Mail, Kopier kobling og Mer. Delingsvalg-knappen er nederst.

Samarbeid i sanntid

Inviter andre til å samarbeide med deg i regnearket. Alle du inviterer, kan se endringer mens de utføres, men du kontrollerer hvem som kan redigere eller kun se regnearket.

Introduksjon til samarbeid

Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke Numbers 5.2 på iPhonen. Hvis du vil se Numbers-versjonen på iPhonen, velger du Innstillinger  > Numbers. Hvis du vil bla i denne veiledningen, trykker du på Innholdsfortegnelse øverst på siden. Du kan også laste ned brukerveiledningen fra Apple Books (hvis det er tilgjengelig).

Hvis du trenger mer hjelp, kan du besøke nettstedet for Numbers-brukerstøtte.

Nyttig?
Tegngrense: 250
Bruk maksimalt 250 tegn.
Takk for tilbakemeldingen din.