macOS High Sierra

Flytt eller kopier meldinger

Du kan flytte eller kopiere meldinger mellom postkasser og mapper.

Åpne Mail for meg

  • Flytt meldinger: Flytt én eller flere meldinger til en postkasse i favorittlinjen eller i Mail-sidepanelet. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på en melding, velge Flytt til og deretter velge en postkasse (eller bruk Touch Bar).

    Mail viser postkassen du mest sannsynlig flytter en melding til, basert på din historie med flytting av meldinger. Hvis du for eksempel flytter meldinger fra en bestemt person til en postkasse med navnet Reise, kan du bruke kommandoen Flytt til «Reise» på andre meldinger fra den personen. Hvis en postkasse ikke kan foreslås, nedtones Melding > Flytt til foreslått postkasse.

  • Kopier meldinger: Trykk og hold på Tilvalg-tasten mens du flytter meldinger til en annen postkasse. Du kan også holde nede Kontroll-tasten mens du klikker på en melding, velge Kopier til og deretter velge en postkasse.

Hvis du har en IMAP-konto og ikke kan flytte meldinger, er det mulig at meldingene inneholder ugyldige tegn (som ofte legges til av en e-posttjener) eller er for store, eller du har oversteget lagringsbegrensningene angitt av kontoleverandøren.

Du kan bruke regler som automatisk flytter enkelte meldinger til bestemte postkasser når de ankommer.