macOS High Sierra

Diktering-valg

Bruk Diktering-panelet til å slå på diktering og velge et språk og en tastatursnarvei du kan bruke når du dikterer. Hvis du vil ha mer informasjon om diktering, kan du lese Dikter meldinger og dokumenter.

Hvis du vil åpne Diktering-valgpanelet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Tastatur, og klikker deretter på Diktering.

Åpne Diktering-panelet for meg

Mikrofon

Klikk på lokalmenyen under mikrofonsymbolet og velg en mikrofon. Hvis du velger Automatisk, bruker Macen den enheten det er mest sannsynlig at du vil bruke til diktering.

Diktering

Slå diktering på og av.

Bruk forbedret diktering

Med Forbedret diktering kan du diktere selv om du ikke er tilkoblet Internett. Du kan også bruke dikteringskommandoer (også kalt talekommandoer) til å utføre oppgaver og styre Macen mens du dikterer tekst. Du kan bruke et dikteringsnøkkelord, som gjør det mulig å bruke dikteringskommandoer selv når du ikke dikterer tekst. Du finner mer informasjon under Dikteringsvalg for tilgjengelighet.

Første gang du slår på Forbedret diktering, og hver gang du legger til språk du skal bruke, laster macOS ned ekstra programvare som gjør at diktering fungerer uten en Internett-tilkobling. Hvor mye ledig harddiskplass som trengs for å laste ned denne programvaren, varierer ut fra hvilket språk du velger.

Hvis du ikke vil laste ned programvaren som kreves for å bruke Forbedret diktering, kan du fjerne avmerkingen for Forbedret diktering og bruke tjenerbasert diktering. Når du bruker tjenerbasert diktering, sendes ordene dine raskt til Apple-tjenere og analyseres med de nyeste språkdataene. Den endelige konverterte teksten vises etter at du har avsluttet dikteringen.

Språk

Velg et språk (forskjellige språk kan være tilgjengelige når Forbedret diktering er valgt). Diktering er ikke tilgjengelig på alle språk.

Hvis lokalmenyen ikke inneholder språket du vil bruke, velger du Legg til språk eller Tilpass for å laste det ned. Du kan laste ned flere språk.

Hvis du ikke lenger vil bruke et språk du lastet ned, kan du fjerne det. Klikk på Språk-lokalmenyen, velg Tilpass, og fjern deretter markeringen for språket du ikke lenger vil bruke.

Snarvei

Som standard trykker du på Fn-tasten to ganger for å starte eller stoppe å diktere. Hvis du vil, kan du velge en annen snarvei fra lokalmenyen.

Hvis du vil opprette en snarvei som ikke er i listen, velger du Tilpass, og trykk deretter på tastene du vil bruke. Du kan for eksempel trykke på Tilvalg-Z.

Om diktering og personvern

Klikk for å lære hvordan Diktering sender diktatene dine til Apple og bruker personlige opplysninger som navn, kontakter og annen informasjon for å forstå deg bedre og gjenkjenne det du sier.