macOS High Sierra

Vis og gjenopprett tidligere versjoner av dokumenter

Mange programmer arkiverer automatisk versjoner av dokumenter mens du arbeider med dem. Du kan når som helst bla gjennom dokumentversjoner og gå tilbake til en eldre versjon. Du kan også arkivere en spesifikk versjon.

Det blir automatisk arkivert en versjon én gang i timen, eller oftere hvis du gjør endringer. Det blir også arkivert en versjon når du åpner, arkiverer, dupliserer, låser, gir nytt navn til eller tilbakestiller et dokument.

Bla gjennom, gjenopprett, dupliser og slett versjoner

 1. Åpne dokumentet, og velg deretter Arkiv > Tilbakestill til > Bla gjennom alle versjoner.

 2. Klikk på merker langs tidslinjen for å bla gjennom versjoner.

 3. Vis den versjonen du vil ha, og gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil gjenopprette dokumentet til denne versjonen, klikker du på Gjenopprett.

  • Hvis du vil duplisere denne versjonen i et nytt dokument, holder du nede Tilvalg-tasten mens du klikker på Gjenopprett en kopi.

  • Hvis du vil slette denne versjonen, flytter du markøren øverst på skjermen for å vise menylinjen og velger Arkiv > Tilbakestill til > Slett denne versjonen.

  • Hvis du ikke vil endre dokumentet, klikker du på Ferdig.

Arkiver en spesifikk versjon

 • Åpne dokumentet, og velg Arkiv > Arkiver.

  Hvis du vil arkivere dokumentet med et annet filnavn, på et annet sted eller i et annet format, holder du nede Tilvalg-tasten og velger Arkiv > Arkiver som.

Tilbakestill et dokument til sist åpnede versjon

 • Åpne dokumentet, velg Arkiv > Tilbakestill til, og velg deretter Sist åpnet, Sist arkivert eller Forrige arkivering.