macOS High Sierra

Hvis Macen ikke gjenkjenner diktert tekst

Hvis du har problemer med å bruke talekommandoer, kan det hende at du snakker for høyt eller for lavt. Det kan også hende at det er for mye bakgrunnsstøy. Her er noen forslag til løsninger:

 • Forsikre deg om at du slår på diktering i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet og velger riktig språk og dialekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Dikter meldinger og dokumenter.

 • Hvis du har problemer med å slå på diktering, er det mulig at foreldrekontrollen hindrer deg i å bruke diktering. Kun en administrator kan angi og fjerne foreldrekontroll for deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Konfigurer foreldrekontroller.

 • Forsikre deg om at Macen har en mikrofon. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, forsikrer du deg om at den er koblet til Macen og valgt i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Tastatur, og klikk deretter på Diktering). Hvis du vil velge en annen mikrofon, klikker du på lokalmenyen under mikrofonsymbolet.

  Åpne Diktering-panelet for meg

 • Plasser deg slik du vanligvis ville bruke Macen, og snakk med en rolig stemme som ikke er for lav eller for høy. Mens du snakker, måles talevolumet i tilbakemeldingsvinduet for diktering.

 • Unngå bakgrunnsstøy. Hvis du bruker diktering i et støyende miljø eller i et rom med mye ekko, kan det være lurt å bruke hodetelefoner med mikrofon.

 • Forsikre deg om at mikrofonen ikke er dekket, for eksempel av klær eller kroppen din mens du snakker. Se brukerhåndboken som ble levert med Macen, for å finne ut hvor den innebygde mikrofonen er. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Finn brukerhåndboken for maskinen din.

 • Forsikre deg om at inn-volumet til en ekstern mikrofon er tilstrekkelig høyt. Hvis du bruker en ekstern mikrofon og måleren ikke reagerer på stemmen din, markerer du mikrofonen i Lyd inn-panelet i Lyd-valgpanelet og justerer inn-volumet (velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Lyd, og deretter på Lyd inn).

  Åpne Lyd inn-panelet for meg

 • Hvis du ikke slo på Forbedret diktering i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet, krever diktering en Internett-forbindelse. Forsikre deg om at Macen har en fungerende Internett-forbindelse ved å velge Apple-menyen > Systemvalg, og deretter klikke på Nettverk.

  Åpne Nettverk-valgpanelet for meg

  Hvis du vil bruke diktering uten Internett-forbindelse, markerer du Forbedret diktering i Diktering-panelet i Tastatur-valgpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Dikter meldinger og dokumenter.